Derde fase Herziening World Anti-Doping Code: Nederlandse bijdrage

7 maart 2019

De reactietermijn voor de derde consultatieronde van de herziening van de World Anti-Doping Code is gesloten. Namens Nederland hebben de Dopingautoriteit, ministerie van VWS, NOC*NSF, en de NOC*NSF atletencommissie een schriftelijke bijdrage ingediend bij het World Anti-Doping Agency (WADA).

Het proces kent drie consultatierondes en loopt van december 2017 tot november 2019. Alle stakeholders van WADA krijgen elke ronde de gelegenheid hun standpunten en/of ideeën in te brengen. De Nederlandse stakeholders hebben afgesproken tijdens het hele herzieningsproces ernaar te streven om met één standpunt namens Nederland te komen.

De derde Nederlandse bijdrage is geschreven aan de hand van het tweede concept van de Herziene Code, dat door WADA is opgesteld. Voor deze bijdrage is het standpunt herhaald over de positie van commerciële aanbieders en de criteria die gelden voor de dopinglijst. Daarnaast is er ingegaan op de definitie van ‘Recreational Athlete’.

De laatste conceptversie van de Wereld Anti-Doping Code zal in november van dit jaar ter goedkeuring worden gepresenteerd tijdens de World Conference on Doping in Sport in Polen. Na goedkeuring zal de herziene Code op 1 januari 2021 van kracht worden.

De volledige reactie namens Nederland vindt u hier.

Derde fase Herziening World Anti-Doping Code: Nederlandse bijdrage