Vertaling dopinglijst 2008 beschikbaar

30 november 2007

De WADA dopinglijst die per 1 januari 2008 van kracht zal zijn, is vanaf vandaag ook in het Nederlands beschikbaar. Er zijn, in vergelijking met de huidige dopinglijst, weinig ingrijpende wijzigingen. Er zijn een aantal (relatief onbekende) stoffen toegevoegd en op een aantal punten is de tekst verduidelijkt.

Ieder jaar vertaalt de Dopingautoriteit de originele dopinglijst van WADA in het Nederlands, ter verduidelijking voor de Nederlandse sporters en hun begeleiders en zodat sportbonden hem officieel van kracht kunnen laten worden.

De Nederlandse vertaling van de WADA dopinglijst is hier te downloaden.

Een nieuwe lijst met toegestane geneesmiddelen, een belangrijk onderdeel van de voorlichting naar sporters en begeleiders, zal uiterlijk 1 januari beschikbaar komen, net als een uitgebreide stoffenlijst.

Info voor sportbonden
De dopinglijst vormt een onlosmakelijk onderdeel van het dopingreglement en dient op 1 januari aanstaande in werking te treden. Om die reden wordt de topsportbonden verzocht:
1. de “WADA dopinglijst versie 1 januari 2008” zo spoedig mogelijk van kracht te laten worden. Normaliter kan dit middels een bestuursbesluit.;
2. in het kader van de monitor-functie met betrekking tot het Code-proof zijn van de Nederlandse sport, een ondertekende bestuursverklaring inzake het vaststellen van de dopinglijst aan de Dopingautoriteit te sturen.

Een concept-bestuursverklaring is hier te downloaden.

Voor de bonden die zijn aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak geldt dat het bestuur van dit Instituut de lijst vaststelt