Aftrap Campagne 100% Dope Free

18 december 2007

Tijdens de uitzending van het NOC*NSF Sportgala op dinsdagavond 18 december heeft Trinko Keen, voorzitter van de NOC*NSF AtletenCommissie, de aftrap gegeven voor de campagne 100% Dope Free van de Dopingautoriteit.

Terugkijken op het sportjaar 2007 kan niet zonder ook stil te staan bij de dopingperikelen, die het sportnieuws regelmatig hebben beheerst. Deze dopinggevallen hebben invloed op de geloofwaardigheid van de héle sport en overschaduwen bovendien de vele sportprestaties die wél dopingvrij geleverd worden. Vele instanties hebben zich in 2007 uitgesproken over doping: WADA, sportbonden, sponsoren en de media.

Met de campagne 100% Dope Free willen de Dopingautoriteit en de NOC*NSF AtletenCommissie duidelijk maken, dat nog steeds het overgrote deel van de sportprestaties dopingvrij geleverd wordt en dat verreweg de meeste sporters vóór een dopingvrije sport zijn. Het is van belang dat juist nu, in een tijd waarin veel aandacht is voor dopinggevallen, sporters zich hiervoor uitdrukkelijk blijven uitspreken. Als sporter heb je daarin niet alleen de verantwoordelijkheid voor jezelf, maar ook voor het imago van sport in het algemeen. De samenwerking tussen anti-dopingorganisaties en sporters is daarbij van het grootste belang.

Trinko Keen, voorzitter van de AtletenCommissie, heeft het tastbare symbool voor deze actie - het 100% Dope Free – True Winner armbandje - tijdens de uitzending overhandigd aan de Olympische sporters Rutger Smith, Minke Booij en Yvonne Hijgenaar. Na afloop van het gala kregen alle sporters de mogelijkheid zich achter de campagne te scharen door het tekenen van het ‘100% Dope Free – True Winner’-statement en het in ontvangst nemen van de armband.

Meer informatie over de campagne op: www.100procentdopefree.nl