Dopingautoriteit breidt clenbuterol-waarschuwing uit met Mexico

17 maart 2011

Op 14 februari 2011 waarschuwde de Dopingautoriteit voor het risico dat de consumptie van vlees in China tot de aanwezigheid van clenbuterol in het lichaam van een sporter, en daarmee tot een positieve bevinding bij een dopingcontrole kan leiden. De Dopingautoriteit baseerde deze waarschuwing op wetenschappelijk onderzoek bij reizigers die terugkeerden uit China. De Dopingautoriteit heeft besloten deze waarschuwing uit te breiden met Mexico.

Beschikbare onderzoeksresultaten

Van geen enkel ander land zijn onderzoeksgegevens beschikbaar die kunnen worden vergeleken met het onderzoek dat werd uitgevoerd bij reizigers die terugkeerden uit China. Echter, er zijn andere gegevens en aanwijzingen die erop lijken te wijzen dat ook in Mexico de kans op een positieve clenbuterol-bevinding na consumptie van vlees niet geheel kan worden uitgesloten.

Waarschuwing voor sportbonden en sporters

Hoewel wetenschappelijk bewijs dus ontbreekt, wil de Dopingautoriteit sporters die naar Mexico reizen erop wijzen dat ook in dat land voorzichtigheid geboden is.

Sportbonden die met een delegatie deelnemen aan een evenement in China of Mexico wordt aangeraden om vooraf contact te zoeken met de organiserende instantie, teneinde er zeker van te zijn dat door die organisatie aangeboden maaltijden geen dopinggeduide stoffen bevatten, ook niet in kleine hoeveelheden. De betrokken sporters wordt aangeraden om buiten het door de organisatie aangewezen restaurant hun consumptie van aldaar geproduceerd vlees zoveel mogelijk te beperken.

Of een dergelijke waarschuwing voor meerdere landen zou moeten gelden, kan op dit moment niet worden vastgesteld. Gezien de voedselveiligheid in Europa moet de kans op een clenbuterol-vervuiling in Europa als extreem klein worden beschouwd.

Dopingautoriteit breidt clenbuterol-waarschuwing uit met Mexico