Jaarverslag Dopingautoriteit 2010

25 mei 2011

Deze week is het jaarverslag over 2010 van de stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland verschenen. Het is het vijfde jaarverslag sinds de oprichting. Het jaarverslag geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste activiteiten van de Dopingautoriteit in 2010 en van de ontwikkelingen die daarbij van belang zijn geweest.

Het jaarverslag van de Dopingautoriteit is hier te downloaden. Eerdere jaarverslagen zijn hier te vinden.

Gedrukte exemplaren zijn te bestellen door overmaking van € 7,50 naar rekeningnummer ABNAMRO 55.18.54.383 t.n.v. Dopingautoriteit te Capelle a/d IJssel, onder vermelding van bestelnummer 109. Na ontvangst van het totale bedrag wordt het jaarverslag opgestuurd.

Jaarverslag Dopingautoriteit 2010