Nederlands commentaar op Dopinglijst 2012

28 juni 2011

Zoals ieder jaar heeft de Dopingautoriteit samen met het ministerie van VWS, NOC*NSF en de AtletenCommissie van NOC*NSF een reactie samengesteld op de nieuw voorgestelde dopinglijst 2012. De Nederlandse partijen pleiten hierin voor een transparanter proces en meer duidelijkheid over specifieke details van de lijst. Ook wordt een oproep gedaan om een symposium te houden over de kernpunten van de dopinglijst. De definitieve dopinglijst 2012 wordt door het WADA uiterlijk op 1 oktober 2011 bekend gemaakt.

Het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) stelt ieder jaar een nieuwe dopinglijst samen. Alle belanghebbende partijen mogen in dit proces reacties geven en opmerkingen plaatsen. Namens Nederland wordt er traditioneel één gezamenlijke reactie geschreven. De drie belangrijkste hoofdpunten uit het commentaar zijn:

1. Meer transparantie

Sinds enige jaren publiceert het WADA tegelijkertijd met de dopinglijst een korte uitleg over de veranderingen die zijn doorgevoerd. Deze uitleg kan echter nog veel uitgebreider, en is in zijn huidige vorm bovendien slechts een samenvatting van de verschillende commentaren die WADA heeft ontvangen. Het zou veel transparanter zijn om alle reacties openbaar te maken. Zo kan ook in beeld worden gebracht hoe zwaar de meningen van de verschillende atletencommissies worden gewogen. Uiteindelijk bestaat het dopingreglement in het belang van de sporters, en hun mening zou alleen al daarom een stevige invloed moeten hebben op het uiteindelijke resultaat.

2. Meer duidelijkheid

De WADA-dopinglijst is de ruggengraat van het anti-dopingbeleid, maar de omschrijvingen zijn niet altijd volstrekt eenduidig. De ervaring leert dat dit soms tot interpretatieverschillen leidt, wat weer ten koste gaat van de duidelijkheid van de adviezen die de Dopingautoriteit kan geven aan sporters en hun artsen. Het WADA zou meer duidelijkheid moeten geven over de interpretatie van verschillende algemene dopingregels.

3. Oproep tot symposium

In het najaar van 2013 zal een nieuwe versie van de Wereld Anti-Doping Code worden vastgesteld. In het proces dat zal leiden tot de uiteindelijke nieuwe Code, zullen veel discussies gaan over de structuur van de dopinglijst, en over de wijze waarop deze tot stand komt. Dit zijn zulke belangrijke punten, dat dit onderwerp niet alleen in een jaarlijkse reactieronde aan bod zou moeten komen. Volgens de Nederlandse partijen is de meeste efficiënte aanpak: het houden van een werksymposium over enkele fundamentele vraagstukken van de dopinglijst, zoals het bestaande verschil tussen binnen-wedstrijdverband en buiten-wedstrijdverband, en de mate waarin een stof prestatiebevorderend moet zijn voordat deze op de dopinglijst geplaatst zou moeten worden. Het is inmiddels al duidelijk geworden dat er meerdere landen zijn die deze oproep steunen.

Naast deze hoofdpunten zijn ook diverse meer technische details in het Nederlandse commentaar verwerkt.

De volledige reactie van de Nederlandse partijen is hier te vinden.

Nederlands commentaar op Dopinglijst 2012