Nederlandse dopingcontroleurs actief tijdens de Olympische Spelen in Londen

15 augustus 2011

Tijdens de Olympische Spelen van Londen (2012) zal een deel van de dopingcontroles worden uitgevoerd door dopingcontroleurs van de Nederlandse Dopingautoriteit. Zes Nederlandse doping controleurs zijn hiervoor uitgenodigd door het Organisatiecomité van de Londense Spelen (LOCOG).

Ruim een jaar geleden werd de Dopingautoriteit benaderd met het verzoek om ervaren dopingcontroleurs beschikbaar te stellen tijdens de Olympische Spelen en Paralympische Spelen van 2012.

Een uitvoerige selectieprocedure heeft erin geresulteerd dat zes Nederlandse dopingcontroleurs (nagenoeg allen met de rang Senior Doping Control Official) deel gaan uitmaken van het dopingcontroleteam, waarin ook verschillende andere nationaliteiten vertegenwoordigd zullen zijn.

De aangewezen dopingcontroleurs zullen voorafgaande aan de Spelen nog naar Londen reizen om geïnstrueerd te worden over de specifieke procedures en regels die tijdens de Spelen van kracht zullen zijn. Pas tijdens de Spelen zal worden bepaald bij welke wedstrijdonderdelen de Nederlandse dopingcontroleurs aan het werk gaan. Naar verwachting zullen ook tijdens de Paralympische Spelen een of meer Nederlandse dopingcontroleurs actief zijn.

LOCOG heeft al aangekondigd dat in Londen een recordaantal van ruim 5.000 controles zal worden uitgevoerd. Het betreft zowel bloed- als urinecontroles. De analyseresultaten van deze controles zullen binnen 48 uur beschikbaar zijn. Tijdens de Spelen zullen positief bevonden sporters hun zaak direct ter beoordeling aan het CAS kunnen voorleggen: evenals tijdens de voorgaande Spelen zal het CAS hiervoor in Londen een tijdelijk arbitragehof inrichten.

Nederlandse dopingcontroleurs actief tijdens de Olympische Spelen in Londen