Service Médical en de Dopingautoriteit tekenen convenant

30 september 2011

Stichting Service Médical en de Dopingautoriteit hebben vandaag een convenant ondertekend waarin zij hun plannen voor nauwere samenwerking hebben vastgesteld. Stichting Service Médical en de Dopingautoriteit achten de gezondheid en veiligheid van sporters en de preventie en bestrijding van dopinggebruik van groot belang. De onderlinge uitwisseling van relevante kennis achten beide organisaties in dat licht eveneens van groot belang.

Om die reden hebben Stichting Service Médical en de Dopingautoriteit besloten hun al bestaande samenwerking in de komende tijd te intensiveren. Vandaag ondertekenden Jos Benders (directeur Service Médical) en Herman Ram (directeur Dopingautoriteit) het convenant in Chateau St. Gerlach in Valkenburg a/d Geul, naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Service Médical.

De nauwere samenwerking zal in de komende jaren vooral zichtbaar worden doordat beide organisaties hun communicatiemiddelen mede ten dienste stellen van de andere partij. De Dopingautoriteit zal – meer nog dan al het geval is – als vraagbaak en adviseur fungeren ten aanzien van dopingvraagstukken.

Beide organisaties zullen verder onderzoeken op welke gebieden hun samenwerking nog meer vruchten kan afwerpen.

Service Médical en de Dopingautoriteit tekenen convenant