Nederlands commentaar op Dopinglijst 2013

3 juli 2012

Zoals ieder jaar heeft de Dopingautoriteit samen met het ministerie van VWS, NOC*NSF en de AtletenCommissie van NOC*NSF een reactie samengesteld op de nieuw voorgestelde Dopinglijst 2013. De definitieve Dopinglijst 2013 wordt door het WADA uiterlijk op 1 oktober 2012 bekend gemaakt.

Het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) stelt ieder jaar een nieuwe dopinglijst samen. Alle belanghebbende partijen mogen in dit proces reacties geven en opmerkingen plaatsen. Namens Nederland wordt er traditioneel één gezamenlijke reactie geschreven. De reactie wordt gebaseerd de volgende uitgangswaarden:

  • De Dopinglijst heeft zo min mogelijk invloed op de goedwillende sporters, wat betekent dat de lijst zo kort mogelijk is, maar zo lang als noodzakelijk
  • De Dopinglijst heeft zo min mogelijk invloed op de richtlijnen van goed medisch handelen en richt zich op het probleem van dopinggebruik binnen de sport
  • De Dopinglijst verbetert de mogelijkheid om valsspelende sporters (en bijbehorend begeleidend personeel) te betrappen door prioriteit te leggen op het criterium van prestatieverbetering
  • De Dopinglijst kan gemakkelijk uitgelegd worden aan sporters, het begeleidend personeel en het algemeen publiek, zodat deze groepen zich niet afzetten tegen het algemene anti-dopingbeleid.

De algemene uitgangswaarden hebben geleid tot algemene commentaren op het jaarlijkse consultatie- en beslissingsproces, alsmede tot specifieke reacties binnen de lijst. De complete reactie van de Nederlandse partijen op de Dopinglijst 2013 is hier te vinden.

Zie ook:

Nederlands commentaar op Dopinglijst 2013