Commissie Sorgdrager op 17 juni naar buiten (2)

1 juni 2013

DOPING EN WIELRENNEN

N i e u w bericht, meer informatie

ARNHEM (ANP) - De Commissie Anti-Doping Aanpak onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager presenteert op 17 juni haar bevindingen. Dat is zaterdag bekendgemaakt. De commissie werd in december ingesteld naar aanleiding van de stroom aan dopingzaken waarin de wielersport is verzeild geraakt.

Sorgdrager vormt de commissie samen met sportarts Edwin Goedhart en hoogleraar Sportontwikkeling Maarten van Bottenburg. Samen deden ze onderzoek naar de vermeende dopingcultuur in het wielrennen en komen ze naar aanleiding hiervan op 17 juni met aanbevelingen om dopinggebruik in het wielrennen beter te kunnen bestrijden.

De commissie werd opgericht door sportkoepel NOC*NSF en wielerbond KNWU, met medewerking van de Dopingautoriteit en het ministerie van VWS, en werkte onafhankelijk van deze organisaties. De afgelopen maanden werden gesprekken gevoerd met tal van betrokkenen waarbij de doelstelling luidde ,,het zicht krijgen op het functioneren van het (anti)-dopingsysteem''.

De commissie benadrukte dat het niet om het opsporen van individuele overtreders ging. De geïnterviewden werden in staat gesteld in vertrouwelijkheid en anonimiteit de waarheid te vertellen. Wel werd geadviseerd eventuele overtreding van de dopingwetgeving te melden bij de Dopingautoriteit.

Meer ANP Doping Nieuws

Archief 2013