Meer vertrouwen topsporters in schone sport in Nederland (2)

8 juli 2020 11:45:32

N i e u w bericht, meer informatie na derde alinea

UTRECHT (ANP) - Topsporters vertrouwen er meer op dat de sport op nationaal niveau schoon is. Het aandeel topsporters dat beïnvloeding van de uitslagen van nationale topsportevenementen door dopinggebruik realistisch acht, daalde van 18 procent in 2015 naar 6 procent in 2019, meldt het Mulier Instituut na onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS.

Bij de uitslagen van internationale topsportevenementen plaatsen topsporters nog steeds meer vraagtekens. In 2019 achtte 23 procent de kans realistisch (17 procent zeer realistisch) dat internationale uitslagen waren beïnvloed door dopinggebruik.

Driekwart van de topsporters is van mening dat de dopingregels nodig zijn om een eerlijke kans te krijgen om te presteren in hun sport. Daarnaast geven nagenoeg alle topsporters aan (97 procent) dat ze zich schuldig zouden voelen als zij doping zouden gebruiken.

Ondanks de onderkenning van het belang van het antidopingbeleid, vindt één op de vijf topsporters de impact van de dopingregels op zijn persoonlijke leven te groot. Steeds meer sporters met een topsportstatus vinden het whereaboutssysteem noodzakelijk in de strijd tegen dopinggebruik, maar het registratiesysteem daarvoor krijgt slechts van een derde van hen een voldoende.

Het gemiddeld aantal dopingcontroles per topsporter is in 2019 licht gestegen vergeleken met vier jaar geleden, van 2,6 naar 3,1 keer per jaar. Een substantiële groep topsporters met een topsportstatus (21 procent) geeft echter aan in het afgelopen jaar geen enkele dopingcontrole te hebben gehad.

Meer ANP Doping Nieuws

Archief 2020