World Athletics doet Rusland weer volledig in de ban (2)

2 juli 2020 12:46:28

N i e u w bericht, vervangt: Russische atletiekbond miste deadline voor betaling dopingboete

MOSKOU (ANP/RTR) - Koepelorganisatie World Athletics heeft de Russische atletiek weer volledig in de ban gedaan. Het re-integratieproces van de Russische atletiekbond RusAF, die sinds 2015 is geschorst wegens omvangrijke dopingpraktijken, is stopgezet en aantoonbaar 'schone' Russische atleten zijn onder neutrale vlag niet meer welkom bij internationale wedstrijden.

Deze maatregelen zijn het gevolg van nalatigheid van de RusAF. De Russische atletiekbond verzuimde voor de deadline van 1 juli een boete van 5 miljoen dollar te betalen aan World Athletics. Volgens RusAF ontbreken de financiële middelen daarvoor.

World Athletics legde de Russische bond in maart een boete op van 10 miljoen dollar, zo'n 8,9 miljoen euro, vanwege alle dopingperikelen van de afgelopen jaren. De wereldatletiekbond stelde toen als voorwaarde dat de Russen voor 1 juli de helft van de boete betaald moesten hebben.

De Russische atletiekbond is sinds eind 2015 geschorst, nadat uit onafhankelijk onderzoek was gebleken dat in het land sprake was van grootschalig en gestructureerd dopinggebruik. Atleten uit Rusland zijn daarom al jaren niet welkom bij internationale evenementen. Alleen als ze konden aantonen dat ze hun sport volledig dopingvrij beoefenden en geen dopingverleden hadden, mochten ze onder neutrale vlag meedoen. Die mogelijkheid is nu door het uitblijven van de vereiste betaling van 5 miljoen dollar geschrapt.

World Athletics bespreekt eind deze maand tijdens een algemene vergadering de verdere gang van zaken in de Russische kwestie. "We zijn erg teleurgesteld over het gebrek aan vooruitgang. De RusAF laat zijn atleten in de steek. We hebben alles in het werk gesteld om het project met de neutrale atleten vooruit te helpen en RusAF te ondersteunen bij de wederopbouwplannen, maar blijkbaar zonder succes", liet voorzitter Sebastian Coe van de wereldbond weten.

Meer ANP Doping Nieuws

Archief 2020