Ontstaansgeschiedenis

NeCeDo (1989)

In 1989 startte de Stichting Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken, afgekort NeCeDo, als een van de eerste zelfstandige anti-dopingorganisaties ter wereld. NeCeDo was een beleid ontwikkelende en adviserende instantie voor (inter)nationale aangelegenheden op het gebied van doping. Ze zichtte zich vooral op de preventie van het gebruik.

DoCoNed (1999)

Toen in de loop van de jaren ’90 de uitvoering van dopingcontroles er als taak bij kwam, werd besloten tot de oprichting van de Stichting Doping Controle Nederland (DoCoNed). DoCoNed werd opgericht in 1999 en kreeg de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van dopingcontroles in Nederland.

Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland (2006)

Gezien de grote verwantschap tussen NeCeDo en DoCoNed vond op 22 juni 2006 een fusie tussen de twee organisaties plaats. Samen zijn ze verder gegaan als Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland, kortweg Dopingautoriteit.

Zelfstandig bestuursorgaan Dopingautoriteit (2019)

Op 1 januari 2019 werd de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) van kracht. De Wuab gaf de aanpak van doping in de Nederlandse sport een wettelijke basis. Gelijktijdig met de ingang van de Wet werd de Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland opgevolgd door het Zelfstandig bestuursorgaan (zbo) Dopingautoriteit.

Meer over de ontstaansgeschiedenis

In 2014 is het jubileumboek 'Doping onder Controle. 25 jaar dopingbeleid in Nederland (1989-2014)' geschreven. Dit boek is te bestellen bij uitgever Arko Sports Media.