Nationaal Educatieprogramma topsport

De komst van de nieuwe Code 2021 en de Internationale Standaard voor Educatie betekent dat we bij de Dopingautoriteit een educatieprogramma dienen te ontwikkelen, implementeren, monitoren en evalueren. Ons educatieprogramma draagt de naam Nationaal Educatieprogramma.

Educatiepool

We richten onze educatie op verschillende doelgroepen, waarbij we onderscheid maken tussen kerndoelgroepen en overige doelgroepen. De kerndoelgroepen zijn:

 1. (Aankomende) topsporters
 2. Trainer-coaches
 3. Ouders van aankomende topsporters
 4. Sporters in een tuchtprocedure
 5. Begeleiders van sporters in een tuchtprocedure
 6. Begeleiders in een tuchtprocedure

We brengen de kerndoelgroepen in samenwerking met andere topsportorganisaties zo goed mogelijk in kaart qua aantallen, uitgesplitst op sportdisciplineniveau. Dit stelt ons in staat om te monitoren in hoeverre we onze kerndoelgroepen bereiken en om doelstellingen op te stellen per kerndoelgroep.

Naast de kerndoelgroepen zijn er meerdere andere doelgroepen die we willen bedienen, maar niet volledig in kaart brengen. Voor een groot deel hiervan geldt dat we het ‘te vroeg’ vinden voor specifieke educatie over schone sport, denk bijvoorbeeld aan heel jonge sporters en trainer-coaches op laag niveau. Of dat ze niet eenvoudigweg in te delen zijn als topsport of fitness, zoals gymdocenten en buurtsportcoaches.

Nationaal Educatieprogramma

Het Nationaal Educatieprogramma bestaat uit al onze educatieactiviteiten bij elkaar. Onze belangrijkste educatieactiviteiten zijn e-learning en fysieke educatiesessies. Andere activiteiten zijn aanvullend, zoals informatie op de website en social media kanalen. In het educatieprogramma komen de volgende elementen terug:

 1. Values-based educatie: gericht op ontwikkeling van persoonlijke waarden en principes. Vergroot de capaciteit om te kiezen voor ‘ethisch gedrag’.
 2. Bewustmaking: op de hoogte brengen van thema’s die spelen op het gebied van schone sport.
 3. Informatievoorziening: beschikbaar stellen van actuele informatie.
 4. Anti-doping educatie: het aanleren van vaardigheden en ervoor zorgen dat iemand zelf weloverwogen beslissingen kan nemen.

Doorlopende Leerlijnen Schone Sport

De basis van het Nationaal Educatieprogramma wordt gevormd door de Doorlopende Leerlijnen Schone Sport (DLSS) voor de kerndoelgroepen. Binnen deze leerlijnen is sprake van verschillende educatieniveaus, waarvoor we per antidopingthema leerdoelen hebben opgesteld. Deze leerdoelen zijn opgesplitst in kennis, vaardigheden en gedrag.

Onderstaande tabel geeft de verschillende educatieniveaus per kerndoelgroep weer.

Sporters Trainer-coaches Ouders
Brons Niveau 3 Basis
Zilver Niveau 4 Gevorderd
Goud Niveau 5 -

DLSS sporters

Deze leerlijn bestaat uit drie educatieniveaus die passen bij leeftijd, niveau en topsportfase: Brons, Zilver en Goud. De niveaus sluiten aan op de laatste drie fasen van het Canadese Long Term Athlete Development (LTAD) model:

 • Trainen voor omvang (11/12 – 15/16 jaar, nationaal niveau) = Brons
 • Trainen voor hoog niveau (15/16 – 21/23 jaar, internationaal niveau) = Zilver
 • Trainen voor de winst (18+ jaar, elite) = Goud

DLSS trainer-coaches

Deze leerlijn bestaat uit drie educatieniveaus die passen bij de topsportfase van de sporters die de trainer-coaches begeleiden. De niveaus sluiten aan op niveau 3, 4 en 5 van de Kwalificatie Structuur Sport (KSS), de Nederlandse opleidingsinfrastructuur op het gebied van sportopleidingen.

 • Trainer-Coach 3: lokaal / regionaal niveau. Sporters vaak op niveau Brons, soms Zilver.
 • Trainer-Coach 4: regionaal / nationaal niveau. Sporters vaak op niveau Zilver, soms nog Brons.
 • Trainer-Coach 5: nationaal / internationaal niveau. Sporters op niveau Goud, soms nog Zilver.

DLSS ouders

Deze leerlijn bestaat uit twee niveaus die aansluiten op leeftijd, niveau en topsportfase van het kind: Basis en Gevorderd.

 • Kind in fase Trainen voor omvang (11/12 – 15/16 jaar, nationaal niveau) = kind educatieniveau Brons = ouder educatieniveau Basis. 
 • Kind in fase Trainen voor hoog niveau (15/16 – 21/23 jaar, internationaal niveau) = kind educatieniveau Zilver = ouder educatieniveau Gevorderd.

Tuchtprocedure

Hiernaast bieden we (begeleiders van) sporters en begeleiders in een tuchtprocedure educatie aan op maat. Via telefonisch contact wordt bepaald welke educatie nodig is en wordt deze educatie ook gegeven.

Implementatie

We voeren met de 58 topsportbonden een implementatiegesprek. Hierbij bekijken we de structuur van de sportbond, bespreken we welk educatieniveau bij welke groep sporters, trainer-coaches en ouders past, en hoe we voor structurele educatie kunnen zorgen. Dit resulteert in implementatieplannen per bond.

Toetsing en evaluatie

Om in de gaten te kunnen houden of leerdoelen bereikt worden en hoe onze educatieactiviteiten worden gewaardeerd, passen we toetsing en evaluatie toe. Ook evalueren we jaarlijks de implementatieplannen met de bonden, en evalueren we het nationale educatieprogramma jaarlijks in zijn geheel in samenwerking met academici. Gaandeweg passen we onze educatieplan hierop aan.

Documenten