Lijst van toegestane medicijnen bij sportbeoefening

1 januari 2023

Lijst van toegestane medicijnen bij sportbeoefening 2023


Hieronder tref je een lijst aan van veel gebruikte geneesmiddelen die (soms onder bepaalde voorwaarden) zijn toegestaan. De lijst is per “klacht/kwaal” gerangschikt. Als eerste wordt de naam genoemd waaronder het geneesmiddel te koop is; tussen haakjes is de werkzame stof vermeld (maar alleen als die verschilt van de merknaam). Sommige toedieningswijzen van deze geneesmiddelen zijn echter alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Voor meer info hierover zie: www.dopingautoriteit.nl/gds

Het is ook mogelijk je geneesmiddelen te checken via de Dopingwaaier App. Zie ook: www.dopingwaaier.nl

Bij het opstellen van deze lijst is de uiterste zorgvuldigheid betracht. Noch de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), noch de Dopingautoriteit kan enigerlei aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit typefouten, tussentijdse wijzigingen in de lijst of andere onjuistheden.

Aambeien

 • Hydrocortison vaselinecrème FNA (hydrocortisonacetaat) ¹
 • Lidocaïnevaselinecrème FNA (lidocaïne)
 • Lidocaïnevaselinezinksulfaatcrème FNA (lidocaïne)
 • Theranal (bismutsubnitraat, zinkoxide, lidocaïne)
 • Zinksulfaatvaselinecrème FNA (zinksulfaat)

Acne

 • Acnecare (tretinoïne, miconazol)
 • Benzac (benzoylperoxide)
 • Benzoylperoxide
 • Clindamycine
 • Differin (adapaleen)
 • Erytromycine
 • Isotretinoïne
 • Salicylzuur
 • Tretinoïne
 • Vesanoid (tretinoïne)

Allergie

 • Aerius (desloratadine)
 • Alimemazine
 • Allerfre (loratadine)
 • Allergodil (azelastine)
 • Avamys (fluticason) ¹
 • Azelastine
 • Beclometason ¹
 • Budesonide ¹
 • Cetirizine
 • Cromoglicinezuur
 • Desloratadine
 • Ebastine
 • Effezel (adapaleen)
 • Fexofenadine
 • Flixonase (fluticason) ¹
 • Hooikoortstablet Loratadine (loratadine)
 • Hydroxyzine
 • Kestine (ebastine)
 • Ketotifen
 • Levocetirizine
 • Livocab (levocabastine)
 • Lomudal (cromoglicinezuur)
 • Loratadine
 • Mizollen (mizolastine)
 • Nasacort (triamcinolon) ¹
 • Nasonex (mometason) ¹
 • Opatanol (olopatadine)
 • Prevalin (cromoglicinezuur)
 • Prevalin Allerstop (cetirizine)
 • Promethazine
 • Reactine (cetirizine)
 • Rhinocort (budesonide) ¹
 • Rupafin (rupatadine)
 • Semprex (acrivastine)
 • Tavegyl (clemastine)
 • Telfast (fexofenadine)
 • Toplexil (oxomemazine)
 • Xyzal (levocetirizine)
 • Zaditen (ketotifen)
 • Zyrtec (cetirizine)

Angst

 • Alprazolam
 • Bromazepam
 • Clobazam
 • Diazepam
 • Frisium (clobazam)
 • Lorazepam
 • Oxazepam
 • Reapam (prazepam)
 • Seresta (oxazepam)
 • Stesolid (diazepam)
 • Tranxène (clorazepinezuur)
 • Valdispert (valeriaanextract)
 • Valeriaan
 • Xanax (alprazolam)

Antibiotica

 • Acipen-V (fenoxymethylpenicilline)
 • Amoxicilline
 • Augmentin (amoxicilline, clavulaanzuur)
 • Azitromycine
 • Bactrimel (co-trimoxazol)
 • Bactroban (mupirocine)
 • Benzylpenicilline
 • Broxil (feneticilline)
 • Cedax (ceftibuten)
 • Cefaclor
 • Ciprofloxacine
 • Ciproxin (ciprofloxacine)
 • Claritromycine
 • Clindamycine
 • Co-trimoxazol
 • Cubicin (daptomycine)
 • Dalacin (clindamycine)
 • Dificlir (fidaxomicine)
 • Doxycycline
 • Erythrocine (erytromycine)
 • Erytromycine
 • Fenoxymethylpenicilline
 • Floxapen (flucloxacilline)
 • Flucloxacilline
 • Fosfomycine
 • Fucidin (fusidinezuur)
 • Furabid (nitrofurantoïne)
 • Furadantine (nitrofurantoïne)
 • Keforal (cefalexine)
 • Klacid (claritromycine)
 • Ledermycin (demeclocycline)
 • Linezolid
 • Macrodantin (nitrofurantoïne)
 • Methenamine
 • Minocycline
 • Monuril (fosfomycine)
 • Moxifloxacine
 • Mycobutin (rifabutine)
 • Nitrofurantoïne
 • Norfloxacine
 • Ofloxacine
 • Rifadin (rifampicine)
 • Rifampicine
 • Tetracycline
 • Trimesan (trimethoprim)
 • Trimethoprim
 • XCyst (methenamine)
 • Zinnat (cefuroxim)
 • Zithromax (azitromycine)
 • Zyvoxid (linezolid)

Anticonceptie

 • Voor vrouwen alle toegestaan

Astma/bronchitis

 • Airflusal (salmeterol, fluticason) ¹ ²
 • Airomir (salbutamol) ³
 • Alvesco (ciclesonide) ¹
 • Anoro (umeclidinium, vilanterol)
 • Atimos (formoterol)
 • Atrovent (ipratropium)
 • Avamys (fluticason) ¹
 • Beclometason ¹
 • Bevespi (glycopyrronium, formoterol)
 • Bretaris (aclidinium)
 • Bufoler (budesonide, formoterol)
 • Busalair (budesonide, salmeterol) ²
 • Combivent (salbutamol, ipratropium) ³
 • Duaklir Genuair (aclidinium, formoterol)
 • Duoresp Spiromax (formoterol, budesonide) ¹ ⁵
 • Eklira Genuair (aclidinium)
 • Flixonase (fluticason) ¹
 • Flixotide (fluticason) ¹
 • Flutiform (formoterol, fluticason) ¹ ⁵
 • Foradil (formoterol)
 • Formoterol
 • Foster (formoterol, beclometason) ¹ ⁵
 • Incruse (umeclidinium)
 • Ipramol (salbutamol, ipratropium) ³
 • Ipraxa (ipratropium)
 • Montelukast
 • Oxis (formoterol)
 • Pulmicort (budesonide) ¹
 • Qvar (beclometason) ¹
 • Relvar (fluticasone, vilanterol)
 • Rhinocort (budesonide) ¹
 • Salbutamol ³
 • Salflutin (salmeterol, fluticason) ¹ ²
 • Salfuler (salmeterol, fluticason) ¹ ²
 • Seebri (glycopyrronium)
 • Seretide (salmeterol, fluticason) ¹ ²
 • Serevent (salmeterol) ²
 • Singulair (montelukast)
 • Spiriva (tiotropium)
 • Symbicort (formoterol, budesonide) ¹ ⁵
 • Theofylline
 • Tovanor (glycopyrronium)
 • Trelegy (fluticason, umeclidinium, vilanterol) ¹ ⁵
 • Ventolin (salbutamol) ³

Cholesterolverlagende middelen

 • Atorvastatine
 • Atozet (atorvastatine, ezetimib)
 • Bezalip (bezafibraat)
 • Cholestagel (colesevelam)
 • Colestyramine
 • Crestor (rosuvastatine)
 • Ezetimib
 • Ezetrol (ezetimib)
 • Fluvastatine
 • Gemfibrozil
 • Inegy (ezetimib, simvastatine)
 • Lescol (fluvastatine)
 • Lipitor (atorvastatine)
 • Lojuxta (lomitapide)
 • Lopid (gemfibrozil)
 • Modalim (ciprofibraat)
 • Nedios (acipimox)
 • Omacor (omega-3-olie)
 • Praluent (alirocumab)
 • Pravafenix (pravastatine, fenofibraat)
 • Pravastatine
 • Questran (colestyramine)
 • Repatha (evolocumab)
 • Simvastatine
 • Zocor (simvastatine)

Depressie

 • Agomelatine
 • Amitriptyline
 • Aurorix (moclobemide)
 • Brintellix (vortioxetine)
 • Cipramil (citalopram)
 • Citalopram
 • Clomipramine
 • Cymbalta (duloxetine)
 • Duloxetine
 • Efexor (venlafaxine)
 • Fevarin (fluvoxamine)
 • Fluoxetine
 • Fluvoxamine
 • Hypericum
 • Imipramine
 • Lexapro (escitalopram)
 • Maprotiline
 • Moclobemide
 • Nortrilen (nortriptyline)
 • Paroxetine
 • Prothiaden (dosulepine)
 • Prozac (fluoxetine)
 • Remeron (mirtazapine)
 • Seroxat (paroxetine)
 • Sinequan (doxepine)
 • Tolvon (mianserine)
 • Trazolan (trazodon)
 • Valdoxan (agomelatine)
 • Wellbutrin (bupropion)
 • Zoloft (sertraline)

Diabetes mellitus

 • Actos (pioglitazon)
 • Amaryl (glimepiride)
 • Bydureon (exenatide)
 • Byetta (exenatide)
 • Eucreas (vildagliptine, metformine)
 • Forxiga (dapagliflozine)
 • Galvus (vildagliptine)
 • Glibenclamide
 • Gliclazide
 • Glimepiride
 • Glucient (metformine)
 • Glucobay (acarbose)
 • Invokana (canagliflozine)
 • Januvia (sitagliptine)
 • Jardiance (empagliflozine)
 • Jentadueto (linagliptine, metformine)
 • Lyxumia (lixisenatide)
 • Metformine
 • Novonorm (repaglinide)
 • Onglyza (saxagliptine)
 • Ozempic (semaglutide)
 • Ristaben (sitagliptine)
 • Rybelsus (semaglutide)
 • Sitagliptine
 • Synjardy (empagliflozine, metformine)
 • Tolbutamide
 • Trajenta (linagliptine)
 • Trulicity (dulaglutide)
 • Victoza (liraglutide)
 • Xelevia (sitagliptine)
 • Xigduo (dapagliflozine, metformine)

Diarree

 • Imodium (loperamide)
 • Loperamide
 • Norit (geactiveerde kool)
 • Orale rehydratievloeistoffen

Eczeem

 • Betamethason ¹
 • Betnelan (betamethason) ¹
 • Cutivate (fluticason) ¹
 • Dermovate (clobetasol) ¹
 • Desoximetason ¹
 • Diprolene (betamethason) ¹
 • Diprosalic (betamethason, salicylzuur) ¹
 • Diprosone (betamethason) ¹
 • Eczoria (clobetasol) ¹
 • Elidel (pimecrolimus)
 • Elocon (mometason) ¹
 • Emovate (clobetason) ¹
 • Locacorten (flumetason) ¹
 • Locasalen (flumetason) ¹
 • Locoid (hydrocortison) ¹
 • Mometason ¹
 • Protopic (tacrolimus)
 • Topicorte O/W (desoximetason) ¹
 • Triamcinolon ¹

Epilepsie

 • Briviact (brivaracetam)
 • Carbamazepine
 • Clonazepam
 • Depakine (valproïnezuur)
 • Diacomit (stiripentol)
 • Diphantoïne (fenytoïne)
 • Ethymal (ethosuximide)
 • Fenobarbital
 • Fenytoïne
 • Fycompa (perampanel)
 • Gabapentine
 • Inovelon (rufinamide)
 • Keppra (levetiracetam)
 • Lacosamide
 • Lamictal (lamotrigine)
 • Lamotrigine
 • Levetiracetam
 • Lyrica (pregabaline)
 • Matever (levetiracetam)
 • Mysoline (primidon)
 • Neurontin (gabapentine)
 • Ospolot (sultiam)
 • Oxcarbazepine
 • Petinimid (ethosuximide)
 • Pregabaline
 • Primidon
 • Rivotril (clonazepam)
 • Sabril (vigabatrine)
 • Taloxa (felbamaat)
 • Tegretol (carbamazepine)
 • Topamax (topiramaat)
 • Topiramaat
 • Trileptal (oxcarbazepine)
 • Trobalt (retigabine)
 • Valproïnezuur
 • Vimpat (lacosamide)
 • Zonegran (zonisamide)
 • Zonisamide

Glaucoom

 • Alphagan (brimonidine)
 • Azopt (brinzolamide)
 • Bimatoprost
 • Brimonidine
 • Brinzolamide
 • Cosopt (dorzolamide)
 • Dorzolamide
 • Latanoprost
 • Lumigan (bimatoprost)
 • Pilocarpine
 • Saflutan (tafluprost)
 • Simbrinza (brinzolamide, brimonidine)
 • Travatan (travoprost)
 • Travoprost
 • Trusopt (dorzolamide)
 • Vizilatan (latanoprost)
 • Xalatan (latanoprost)

Hoesten/keelpijn

 • Acetylcysteïne
 • Bisolbruis (acetylcysteïne)
 • Bisolvon (broomhexine)
 • Broomhexine
 • Codeïne tabletten (codeïne)
 • Corsodyl (chloorhexidine)
 • Fluimucil (acetylcysteïne)
 • Gelodurat (myrtus)
 • Mucoangin (ambroxol)
 • Mucodyne (carbocysteïne)
 • Noscapine
 • Roter Noscapect (noscapine)
 • Strepfen (flurbiprofen)
 • Strepsils (dichloorbenzylalcohol, amylmetacresol)
 • Trachitol (lidocaïne)

Hoge bloeddruk

 • Adalat (nifedipine)
 • Amlodipine
 • Aprovel (irbesartan)
 • Atacand (candesartan)
 • Candesartan
 • Captopril
 • Cardene (nicardipine)
 • Cibacen (benazepril)
 • Copalia (amlodipine, valsartan)
 • Corinfar (nifedipine)
 • Coveram ARG (perindopril)
 • Coversyl ARG (perindopril)
 • Cozaar (losartan)
 • Cyress (barnidipine)
 • Diltiazem
 • Diovan (valsartan)
 • Enalapril
 • Entresto (valsartan/sacubitril)
 • Eprosartan
 • Felodipine
 • Fosinopril
 • Glopir (nifedipine)
 • Irbesartan
 • Isoptin (verapamil)
 • Lacidipine
 • Lerdip (lercanidipine)
 • Lertec (lercanidipine, enalapril)
 • Lisinopril
 • Losartan
 • Micardis (telmisartan)
 • Nifedipine
 • Norvasc (amlodipine)
 • Olmesartan
 • Olmetec (olmesartan)
 • Perindopril
 • Plendil (felodipine)
 • Ramipril
 • Rasilez (aliskiren)
 • Renitec (enalapril)
 • Sevikar (olmesartan, amlodipine)
 • Tarka (verapamil, trandolapril)
 • Telmisartan
 • Teveten (eprosartan)
 • Tildiem (diltiazem)
 • Valsartan
 • Verapamil
 • Zofenopril
 • Zofil (zofenopril)
 • Keelpijn: zie hoesten/keelpijn

Koortslip

 • Aciclovir
 • Zovirax (aciclovir)

Maag- en darmkrampen/zuurbranden

 • Algeldraat
 • Antagel (algeldraat, magnesiumhydroxide)
 • Buscopan (scopolaminebutyl)
 • Duspatal (mebeverine)
 • Gastilox (aluminiumoxide, magnesiumhydroxide)
 • Gaviscon suspensie/ -tabletten (o.a. alginezuur, natriumwaterstofcarbonaat)
 • Regla pH (algeldraat, magnesiumhydroxide)
 • Rennie (calciumcarbonaat, magnesiumsubcarbonaat)

Maag- en darmzweer

 • Cimetidine
 • Esomeprazol
 • Famotidine
 • Lansoprazol
 • Losec (omeprazol)
 • Losecosan (omeprazol)
 • Nexium (esomeprazol)
 • Omecat (omeprazol)
 • Omeprazol
 • Pantoprazol
 • Pantozol (pantoprazol)
 • Pariet (rabeprazol)
 • Prezal (lansoprazol)
 • Ranitidine
 • Sucralfaat

Malaria (profylaxe)

 • A-CQ (chloroquine)
 • A-PQ 30 (primaquine)
 • A-QS 200 (kinine)
 • Artesunaat
 • Chloroquine
 • Eurartesim (artenimol/piperaquine)
 • Lariam (mefloquine)
 • Malacef (artesunaat)
 • Malarone (atovaquon, proguanil)
 • Riamet (artemether, lumefantrine)

Migraine

 • Acetylsalicylzuur
 • Aimovig (erenumab)
 • Ajovy (fremanezumab)
 • Almogran (almotriptan)
 • Almotriptan
 • Clonidine
 • Dixarit (clonidine)
 • Eletriptan
 • Emgality (galcanezumab)
 • Fromirex (frovatriptan)
 • Frovatriptan
 • Imigran (sumatriptan)
 • Maxalt (rizatriptan)
 • Migrafin (acetylsalicylzuur, metoclopramide)
 • Naramig (naratriptan)
 • Naratriptan
 • Rayvow (lasmiditan)
 • Relpax (eletriptan)
 • Rizatriptan
 • Sandomigran (pizotifeen)
 • Sumatriptan
 • Zolimtriptan
 • Zomig (zolmitriptan)

Misselijkheid/braken

 • Domperidon
 • Emend (aprepitant)
 • Granisetron
 • Kytril (granisetron)
 • Metoclopramide
 • Motilium (domperidon)
 • Ondansetron
 • Primperan (metoclopramide)
 • Zofran (ondansetron)

Obstipatie

 • Bisacodyl
 • Dulcolax (bisacodyl)
 • Duphalac (lactulose)
 • Forlax (macrogol)
 • Importal (lactitol)
 • Lactulose
 • Macrogol
 • Metamucil (psylliumzaad)
 • Movicolon (macrogol)
 • Normacol (sterculiagom)
 • Resolor (prucalopride)
 • Volcolon (psylliumzaad)
 • X-Praep (sennosiden A + B)

Oogontsteking

 • Azyter (azitromycine)
 • Chlooramfenicol
 • Dexagenta-POS (dexamethason, gentamicine) ¹
 • Dexamethason ¹
 • Dexamytrex (dexamethason, gentamicine) ¹
 • Dexa-POS (dexamethason) ¹
 • FML (fluormetholon) ¹
 • Fucithalmic (fusidinezuur)
 • Pred forte (prednisolon) ¹
 • Prednisolon ¹
 • Sofradex (dexamethason, framycetine, gramicidine) ¹
 • Terra cortril (oxytetracycline, hydrocortison, polymyxine) ¹
 • Tobradex (dexamethason, tobramycine) ¹
 • Ultracortenol (prednisolon) ¹
 • Vigamox (moxifloxacine)

Oorontsteking

 • Bacicoline (bacitracine, colistine, hydrocortison) ¹
 • Locacorten-vioform (flumetason, clioquinol) ¹
 • Panotile (fludrocortison, polymyxine, neomycine, lidocaïne) ¹
 • Sofradex (dexamethason, framycetine, gramicidine) ¹
 • Terra cortril (oxytetracycline, hydrocortison, polymyxine) ¹
 • Zure oordruppels FNA met hydrocortison ¹
 • Zure oordruppels FNA met triamcinolon ¹

Pijnstillende, ontstekingsremmende middelen

 • Aceclofenac
 • Acetylsalicylzuur
 • Advil Reliva (ibuprofen)
 • Aleve (naproxen)
 • Antigrippine (paracetamol, ascorbinezuur, coffeïne)
 • APC (acetylsalicylzuur, paracetamol, coffeïne)
 • Arcoxia (etoricoxib)
 • Arthrotec (diclofenac, misoprostol)
 • Ascal (carbasalaatcalcium)
 • Aspirine (acetylsalicylzuur)
 • Aspro (acetylsalicylzuur)
 • Biofenac (aceclofenac)
 • Brufen (ibuprofen)
 • Cataflam (diclofenac)
 • Celebrex (celecoxib)
 • Citrosan (paracetamol, ascorbinezuur)
 • Diclofenac
 • Dolaced (diflunisal)
 • Dynastat (parecoxib)
 • Etoricoxib
 • Finimal (paracetamol, coffeïne)
 • Hot Coldrex (paracetamol, ascorbinezuur)
 • Ibuprofen
 • Indometacine
 • Ketoprofen
 • Mebutan (nabumeton)
 • Naproxen
 • Nurofen (ibuprofen)
 • Panadol (paracetamol)
 • Paracetamol
 • Paradon (propyfenazon, paracetamol, coffeïne)
 • Rilies (ketoprofen)
 • Roter APC (acetylsalicylzuur, paracetamol, coffeïne)
 • Sanalgin (propyfenazon, paracetamol, coffeïne)
 • Saridon (propyfenazon, paracetamol, coffeïne)
 • Spidifen (ibuprofen)
 • Tramadol
 • Tramagetic (tramadol)
 • Tramal (tramadol)
 • Vimovo (naproxen, esomeprazol)
 • Voltaren (diclofenac)
 • Witte kruis (paracetamol, coffeïne)
 • Zaldiar (tramadol, paracetamol)

Reisziekte

 • Cinnarizine (cinnarizine)
 • Cyclizine (cyclizine)
 • Primatour (chloorcyclizine, cinnarizine)
 • Scopoderm (scopolamine)
 • Suprimal (meclozine)

Schildklieraandoeningen

 • Carbimazol
 • Cynomel (liothyronine)
 • Cytomel (liothyronine)
 • Eltroxin (levothyroxine)
 • Euthyrox (levothyroxine)
 • Levothyroxine
 • Propylthiouracil
 • Strumazol (thiamazol)
 • Thyrofix (levothyroxine)
 • Tirosint (levothyroxine)
 • Thyrax (levothyroxine)

Schimmelinfecties

 • Butoconazol
 • Canesten (clotrimazol)
 • Clotrimazol
 • Cresemba (isavuconazol)
 • Daktacort (hydrocortison, miconazol) ¹
 • Daktarin (miconazol)
 • Diflucan (fluconazol)
 • Fluconazol
 • Fungizone (amfotericine B)
 • Gynomyk (butoconazol)
 • Itraconazol
 • Ketoconazol
 • Lamisil (terbinafine)
 • Locacorten-vioform (flumetason, clioquinol) ¹
 • Loprox (ciclopirox)
 • Miconazol
 • Myk 1 (sulconazol)
 • Nizoral (ketoconazol)
 • Nystatine
 • Sulconazol
 • Terbinafine
 • Trisporal (itraconazol)
 • Vfend (voriconazol)

Slaapstoornissen

 • Circadin (melatonine)
 • Dormicum (midazolam)
 • Dormonoct (loprazolam)
 • Imovane (zopiclon)
 • Lendormin (brotizolam)
 • Lormetazepam
 • Melatonine
 • Midazolam
 • Nitrazepam
 • Stilnoct (zolpidem)
 • Temazepam
 • Zolpidem
 • Zopiclon

Vaccinaties

 • Alle toegestaan

Vaginitis

 • Betadine (povidon-jood)
 • Dalacin (clindamycine)
 • Flagyl (metronidazol)
 • Metronidazol

Verdovingen, lokaal

 • Citanest (prilocaïne)
 • Rapydan (lidocaïne, tetracaïne)
 • Ultracain D-S (articaïne, epinefrine)
 • Xylocaïne + adrenaline (lidocaïne, epinefrine)

Verkoudheid

 • Otrivin (xylometazoline)
 • Otrivin Duo (xylometazoline, ipratropium)
 • Vicks Sinex neusspray (oxymetazoline, levomenthol, kamfer)
 • Xylometazoline

Noten

 1. Glucocorticoïden zijn verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal, rectaal of via een injectie toegediend.
 2. Salmeterol is alleen toegestaan per inhalatie met een maximum van 200 microgram per 24 uur.
 3. Salbutamol is toegestaan per inhalatie met een maximum van 1600 microgram per 24 uur in maximale doseringen van 600 microgram per 8 uur.
 4. Vilanterol is alleen toegestaan per inhalatie met een maximum van 25 microgram per 24 uur.
 5. Formoterol is alleen toegestaan per inhalatie met een maximum van 54 microgram per 24 uur.
 6. Epinefrine (adrenaline) is niet verboden bij lokale toediening (bijvoorbeeld nasaal of oogheelkundig) of in combinatie met lokale anesthetica.