Lijst van verboden stoffen en methoden

1 januari 2021

Stoffenlijst behorende bij WADA dopinglijst 2021 (PDF)

Conform artikel 4.2.2. van de Wereld Anti-Doping Code zullen alle verboden stoffen worden beschouwd als “specifieke stoffen” behalve stoffen in de groepen S1, S2, S4.4, S4.5, en S6.a en de Verboden Methoden M1, M2 en M3.

Stoffen en methoden die te allen tijde zijn verboden (binnen wedstrijdverband en buiten wedstrijdverband)

Verboden stoffen

Verboden methoden

Stoffen en methoden die zijn verboden binnen wedstrijdverband

Stoffen die zijn verboden in bepaalde sporten

Deze ‘stoffenlijst’ is een interpretatie van de Dopinglijst zoals deze door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) wordt opgesteld. De stoffenlijst is opgesteld als hulpdocument en bevat een uitgebreide -maar niet alles omvattende- opsomming van stoffen die op de Dopinglijst worden genoemd en in Nederland verkrijgbare “stoffen met een vergelijkbare chemische structuur of vergelijkbare biologische werking”.

Bij het opstellen van deze lijst is de uiterste zorgvuldigheid betracht. Noch de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), noch de Dopingautoriteit kan enigerlei aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit typefouten, tussentijdse wijzigingen in de lijst of andere onjuistheden.

Stoffen en methoden die te allen tijde zijn verboden (binnen- en buiten wedstrijdverband)

VERBODEN STOFFEN

S0. Niet erkende stoffen

Elke farmacologische stof die niet behoort tot een van de volgende paragrafen van de lijst en die niet is goedgekeurd door een overheidsgerelateerde gezondheidsautoriteit voor menselijk therapeutisch gebruik (zoals medicijnen in pre-klinische of klinische ontwikkelingsfase of stopgezet, designer drugs, geneesmiddelen die alleen voor veterinair gebruik zijn toegestaan) is te allen tijde verboden.

S1. Anabole middelen

1. Androgene Anabole Steroïden (AAS)
 • 5α-Androstaan-3α,17α-diol
 • 5α-Androstaan-3α,17β-diol
 • 5α-Androstaan-3β,17α-diol
 • 5α-Androstaan-3β,17β-diol
 • Androstadienon
 • Androstanolon (dihydrotestosteron)
 • 5β-androstaan-3α,17β-diol
 • Androst-4-een-3α,17α-diol
 • Androst-4-een-3α,17β-diol
 • Androst-4-een-3β,17α-diol
 • Androst-5-een-3α,17α-diol
 • Androst-5-een-3α,17β-diol
 • Androst-5-een-3β,17α-diol
 • Androsteendiol (androst-5-een-3β,17β-diol)
 • 1-Androsteendiol
 • 4-Androsteendiol
 • Androsteendion
 • 1-Androsteendion
 • 5-Androsteendion
 • 1-androsteron (3α-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-on)
 • Bolasteron
 • Boldenon
 • Boldion
 • Calusteron
 • Clostebol
 • Danazol
 • Dehydrochloormethyltestosteron
 • Desoxymethyltestosteron
 • Drostaandiol
 • Drostanolon (dromostanolon)
 • 1-epiandrosteron
 • Epi-dihydrotestosteron
 • Epitestosteron
 • Ethylestrenol
 • Etiocholanolon
 • Fluoxymesteron
 • Formebolon
 • Furazabol
 • Gestrinon
 • 18α-Homo-17β-hydroxyestre-4-en-3-on
 • 3α-Hydroxy-5α-androstaan-17-on (androsteron)
 • 3β-Hydroxy-5α-androstaan-17-on (epiandrosteron)
 • 7α-Hydroxy-DHEA
 • 7β-Hydroxy-DHEA
 • 4-Hydroxy-19-nortestosteron (4-hydroxy-nandrolon)
 • 4-Hydroxytestosteron
 • 7-keto-DHEA (7-oxo-dihydroepitestosteron)
 • Mestanolon
 • Mesterolon
 • Metandiënon (methandrostenolon)
 • Metenolon
 • Methandriol
 • Methasteron
 • Methylclostebol
 • Methyldienolon
 • Methylestrenolon (methylnortestosteron)
 • Methyltestosteron
 • Methyl-1-testosteron
 • Metribolon
 • Miboleron
 • Nandrolon (19-nortestosteron)
 • 19-Norandrosteendiol (estr-4-ene-3,17-diol)
 • 19-Norandrosteendion (estr-4-ene-3,17-diol)
 • 19-Norandrosteron
 • Norboleton
 • Norclostebol
 • Norethandrolon
 • 19-Noretiocholanolon
 • Oxabolon
 • Oxandrolon
 • Oxymesteron
 • Oxymetholon
 • Prasteron (DHEA, dehydroepiandrosteron)
 • Prostanozol
 • Quinbolon
 • Stanozolol
 • Stenbolon
 • Testolon
 • Testosteron
 • 1-Testosteron (delta-1-dihydro-testosteron)
 • Tetrahydrogestrinon (THG)
 • Trenbolon
 • Trestolon
2. Andere anabole middelen
 • Andarine
 • Clenbuterol
 • Enobosarm (ostarine)
 • LGD-4033
 • RAD140
 • Tibolon
 • Zeranol
 • Zilpaterol

S2. Peptide hormonen, groeifactoren, verwante stoffen en mimetica

 • Alexamoreline
 • Anamoreline
 • ARA-290
 • Asialo EPO
 • Busereline (1)
 • Choriogonadotropine alfa (1)
 • Choriongonadotrofine (1)
 • CJC-1295
 • CNTO 530
 • Corticoreline
 • Corticotropine
 • Daprodustat
 • Darbepoëtine
 • Darbepoëtine alfa
 • Desloreline (1)
 • Epoëtine
 • Epoëtine alfa
 • Epoëtine bèta
 • Epoëtine delta
 • Epoëtine epsilon
 • Epoëtine gamma
 • Epoëtine theta
 • Epoëtine zèta
 • Examoreline (hexareline)
 • GHRH
 • GHRP-6
 • Gonadoreline (1)
 • Gosereline (1)
 • Histreline (1)
 • IGF-1
 • Ipamoreline
 • IOX-2
 • K-11706
 • Lenmoreline (ghreline)
 • Leuproreline (1)
 • Luteïniserend hormoon (LH) (1)
 • Lutropine alfa (1)
 • Mecasermine
 • Menopauzegonadotrofine (1)
 • Methoxypolyethyleenglycol-epoëtine bèta
 • Molidustat
 • Nafareline (1)
 • Peginesatide (hematide)
 • Pralmoreline (GHRP-2)
 • Roxadustat
 • Sermoreline
 • Serumgonadotrofine (1)
 • Somatoreline
 • Somatrem
 • Somatropine (groeihormoon)
 • Sotatercept
 • Tabimoreline
 • Tesamoreline
 • Tetracosactide
 • Trestolon
 • Triptoreline (1)
 • Vadadustat
 • Xenon

S3. Bèta-2 agonisten

 • Aformoterol
 • Bambuterol
 • Bitolterol
 • Carbuterol
 • Fenoterol
 • Formoterol (2,3)
 • Hexoprenaline
 • Higenamine
 • Indacaterol
 • Isoetarine
 • Isoprenaline
 • Isoxsuprine
 • Levosalbutamol
 • Olodaterol
 • Orciprenaline
 • Pirbuterol
 • Procaterol
 • Reproterol
 • Rimiterol
 • Ritodrine
 • Salbutamol (2,3)
 • Salmeterol (2)
 • Terbutaline
 • Tretoquinol
 • Tulobuterol
 • Vilanterol

S4. Hormoon- en metabole modulatoren

 • AICAR
 • Aminoglutethimide
 • Anastrozol
 • Androstatrieendion
 • 2-Androstenol (5α-androst-2- een-17-ol)
 • 2-Androstenon (5α-androst-2- een- 17-on)
 • 3-Androstenol (5α-androst-3- een-17-ol)
 • 3-Androstenon (5α-androst-3- een-17-on)
 • 4-Androstene-3,6,17 trion (6-oxo, androsteentrion)
 • Arimistaan (androsta-3,5-diene-7,17-dion)
 • Bazedoxifeen
 • Bimagrumab
 • Cardarine
 • Clomifeen
 • Cyclofenil
 • Daprodustat
 • Domagrozumab
 • Exemestaan
 • Formestaan
 • Fulvestrant
 • GW 1516
 • Insuline Aspart
 • Insuline Aspart, Protamine
 • Insuline Degludec
 • Insuline Detemir
 • Insuline Glargine
 • Insuline Glulisine
 • Insuline Lispro
 • Insuline Lispro, Protamine
 • Insuline, Gewoon
 • Insuline, Isofaan
 • Landogrozumab
 • Lasofoxifeen
 • Letrozol
 • Meldonium
 • Ospemifeen
 • Raloxifeen
 • Stamulumab
 • Stenabolic
 • Tamoxifen
 • Testolacton
 • Toremifeen
 • Trimetazidine
 • Vadadustat
 • Zinkinsuline, Amorf
 • Zinkinsuline, Kristallijn

S5. Diuretica en maskerende middelen

 • Acetazolamide
 • Albumine (4)
 • Amiloride
 • Bendroflumethiazide
 • Benzthiazide
 • Bumetanide
 • Canrenoïnezuur
 • Chloormerodrine
 • Chloortalidon
 • Chloorthiazide
 • Clopamide
 • Cyclopenthiazide
 • Desmopressine
 • Dextran 40 (4)
 • Dextran 70 (4)
 • Diclofenamide
 • Epitizide
 • Eplerenon
 • Etacrynezuur
 • Furosemide
 • Gelatine, gemodificeerd
 • Hydrochloorthiazide
 • Hydroflumethiazide
 • Hydroxyethylzetmeel (HES) (4)
 • Indapamide
 • Mannitol (4)
 • Mefruside
 • Mersalyl
 • Methyclothiazide
 • Metolazon
 • Metyrapon
 • Piretanide
 • Polygeline
 • Polythiazide
 • Probenecide
 • Quinethazon
 • Spironolacton
 • Tolvaptan
 • Torasemide
 • Triamtereen
 • Xipamide

VERBODEN METHODEN

M1. Manipulatie van bloed en bloedcomponenten

 • Bloed, Vol
 • Efaproxiral (RSR13)
 • Erytrocytenconcentraat
 • Hemoglobine, gemodificeerd
 • Perflubron
 • Perflunafeen
 • Plasma, versbevroren

M2. Chemische en fysieke manipulatie

M3. Genetische- en celdoping

Stoffen en methoden die zijn verboden binnen wedstrijdverband

S6. Stimulantia (5)

 • Adrafinil
 • Adrenaline (epinefrine) (6)
 • Adrenalon
 • Almitrine
 • Amfepramon
 • Amfetamine
 • Amfetaminil
 • Amifenazol
 • Apraclonidine
 • Bamethaan
 • Bemegride
 • Benfluorex
 • Benzfetamine
 • 1-Benzylpiperazine (benzylpiperazine, n-benzylpiperazine)
 • Brimonidine
 • Bromantan
 • Bufenine
 • Cathine (norpseudoefedrine) (7)
 • Cathinon
 • Chloorfentermine
 • Clobenzorex
 • Clonazoline
 • Clorprenaline
 • Cocaïne
 • Cropropamide
 • Crotetamide
 • Cyclazodon
 • Cyclopentamine
 • Dexamfetamine
 • Dexfenfluramine
 • Dexmethylfenidaat
 • Dimetamfetamine (dimethylamfetamine)
 • 1,3-Dimethylbutylamine
 • Dipivefrine
 • Dobutamine
 • Dopamine
 • Dopexamine
 • Doxapram
 • Efedrine (8)
 • Etafedrine
 • Etamivan
 • Etilamfetamine
 • Etilefrine
 • Famprofazon
 • Fenbutrazaat
 • Fencamfamine
 • Fencamine
 • Fendimetrazine
 • Fenethylamine
 • Fenetylline
 • Fenfluramine
 • Fenmetrazine
 • Fenoldopam
 • Fenoxazoline
 • Fenpromethamine (fenpromethadrine)
 • Fenproporex
 • Fentermine
 • Foledrine
 • Fonturacetam (4-phenylpiracetam, carfedon)
 • Furfenorex
 • Furfurylamfetamine
 • Heptaminol
 • Hydroxyamfetamine (parahydroxyamfetamine)
 • Ibogaïne
 • Ibopamine
 • Indanazoline
 • Isomethepteen
 • Levmetamfetamine
 • Levofacetoperan
 • Lisdexamfetamine
 • Lobeline
 • Mazindol
 • Meclofenoxaat
 • Mefedron
 • Mefenorex
 • Mefentermine
 • Mefexamide
 • Mesocarb
 • Metamfetamine (methylamfetamine)
 • Metaraminol
 • Methedron
 • Methoxyfedrine
 • Methoxyfenamine
 • Methylamfetamine, para-
 • Methyleendioxymetamfetamine
 • Methylefedrine (8)
 • Methylfenidaat
 • 4-Methylhexaan-2-amine (methylhexanamine, geranamine)
 • Midodrine
 • Modafinil
 • Morazon
 • Nicethamide (nikethamide)
 • Noradrenaline (norepinefrine) (6)
 • Norfenefrine
 • Norfenfluramine
 • Octodrine (1,5-dimethylhexylamine)
 • Octopamine (norsynefrine)
 • Ortetamine (ortho-methylamfetamine)
 • Oxilofrine (methylsynefrine)
 • Oxyfedrine
 • Pemoline
 • Pentetrazol
 • Picrotoxine
 • Prenylamine
 • Prolintan
 • Propylhexedrine
 • Pseudo-efedrine (9)
 • Pyrovaleron
 • α-Pyrrolidinovalerofenon
 • Racefedrine (8)
 • Racepinefrine (6)
 • Selegiline
 • Sibutramine
 • Strychnine
 • Tenamfetamine (methyleendioxyamfetamine)
 • Tuaminoheptaan
 • Xamoterol

S7. Narcotica

 • Alfentanil
 • Buprenorfine
 • Carfentanil
 • Dextromoramide
 • Diamorfine (heroïne)
 • Fentanyl
 • Hydromorfon
 • Levomethadon
 • Methadon
 • Morfine
 • Nicomorfine
 • Oxycodon
 • Oxymorfon
 • Pentazocine
 • Pethidine
 • Remifentanil
 • Sufentanil

S8. Cannabinoïden

 • Cannabis
 • Dronabinol
 • HU-210
 • JWH-018
 • JWH-073

S9. Glucocorticoïden (10)

 • Alclometason
 • Aldosteron
 • Amcinonide
 • Beclometason
 • Betamethason
 • Budesonide
 • Chloorprednison
 • Ciclesonide
 • Clobetasol
 • Clobetason
 • Cortison
 • Deflazacort
 • Desonide
 • Desoximetason
 • Desoxycorton
 • Dexamethason
 • Diflorason
 • Diflucortolon
 • Fludrocortison
 • Flumetason
 • Flunisolide
 • Fluocinolonacetonide
 • Fluocinonide
 • Fluocortolon
 • Fluormetholon
 • Fluprednideen
 • Fluticason
 • Halcinonide
 • Halometason
 • Hydrocortison
 • Medryson
 • Methylprednisolo
 • Mometason
 • Paramethason
 • Prednicarbaat
 • Prednisolon
 • Prednison
 • Rimexolon
 • Tixocortol
 • Triamcinolon
 • Triamcinolonacetonide
 • Triamcinolonhexacetonide

Stoffen verboden in bepaalde sporten

P1. Bètablokkers (ß-receptor-blokkerende stoffen) (11)

 • Acebutolol
 • Alprenolol
 • Atenolol
 • Befunolol
 • Betaxolol
 • Bevantolol
 • Bisoprolol
 • Bopindolol
 • Bunolol
 • Carteolol
 • Carvedilol
 • Celiprolol
 • Epanolol
 • Esmolol
 • Labetalol
 • Levobunolol
 • Metipranolol
 • Metoprolol
 • Nadolol
 • Nebivolol
 • Oxprenolol
 • Penbutolol
 • Pindolol
 • Practolol
 • Propranolol
 • Sotalol
 • Tertatolol
 • Timolol

NOTEN

 1. Het gebruik van deze stoffen is alleen verboden voor mannen.
 2. Alle bèta-2 agonisten, inclusief alle optische isomeren zijn verboden. Behalve:
  • geïnhaleerde salbutamol (maximaal 1600 microgram per 24 uur in verschillende doses, niet meer dan 800 microgram per 12 uur, te rekenen vanaf elk afzonderlijk gebruik);
  • geïnhaleerde formoterol (maximaal afgegeven dosis 54 microgram per 24 uur);
  • geïnhaleerde salmeterol (maximaal 200 microgram per 24 uur);
  • geïnhaleerde vilanterol (maximaal 25 microgram per 24 uur).
 3. De aanwezigheid van salbutamol in de urine groter dan 1000 ng/ml of formoterol groter dan 40 ng/ml komt niet overeen met therapeutisch gebruik van deze stof en wordt als een belastend analyseresultaat beschouwd, tenzij een sporter kan bewijzen – door middel van een gecontroleerd farmacokinetisch onderzoek – dat dit afwijkende resultaat het gevolg is van het gebruik van een therapeutische geïnhaleerde dosis tot het bovengenoemde maximum.
 4. Alleen de intraveneuze toediening van albumine, dextran, hydroxy-ethylzetmeel (HES) en mannitol is verboden.
 5. Stoffen die zijn opgenomen in het “WADA Monitoring Program 2021” (bupropion, coffeïne, fenylefrine, fenylpropanolamine, nicotine, pipradol en synefrine (oxedrine)) worden niet als verboden beschouwd.
 6. Adrenaline in combinatie met lokale anesthetica of voor lokaal gebruik (bijvoorbeeld nasaal of oogheelkundig) is niet verboden.
 7. Cathine is verboden bij een concentratie in de urine groter dan 5 microgram per milliliter.
 8. Zowel efedrine als methylefedrine zijn verboden bij een concentratie in de urine groter dan 10 microgram per milliliter.
 9. Pseudo-efedrine is verboden bij een concentratie in de urine groter dan 150 microgram per milliliter.
 10. Alle glucocorticoïden zijn verboden wanneer oraal, intraveneus, intramusculair of rectaal toegediend.
 11. Tenzij anders is aangegeven, zijn bètablokkers alleen verboden binnen wedstrijdverband in de volgende sporten: autosport, biljarten (alle disciplines), darts, golf, handboogschieten (ook buiten wedstrijdverband verboden), onderwatersport (verboden bij: constant-weight apnoe met of zonder vinnen, dynamic apnoe met of zonder vinnen, free immersion apnoe, Jump Blue apnoe, spearfishing, static apnoe, target shooting en variable weight apnoe), schieten (ook buiten wedstrijdverband verboden), skiën/snowboarden (bij schansspringen, snowboard (half pipe & big air) en free style (aerials & half pipe)).