Support Schone Sport 2020

16 oktober 2020

Jaarlijks organiseert de Dopingautoriteit de Support Schone Sport bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden topsportorganisaties (sportbonden, CTO’s en RTO’s) bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van antidopingbeleid en -educatie. Dit jaar vond de bijeenkomst plaats op donderdag 8 oktober. Deelnemers konden de bijeenkomst zowel fysiek als online bijwonen.

Actualiteit en het antidopingbeleid

De bijeenkomst begon met een presentatie van Herman Ram, voorzitter, over de actualiteit en het antidopingbeleid. Als eerste bracht hij de invloed van corona op het antidopingbeleid ter sprake. Zo zijn er minder dopingcontroles uitgevoerd, zijn hoorzittingen uitgesteld en is een aangepaste dopingcontroleprocedure ontwikkeld. Als tweede gaf Herman een korte update over Rusland. Om vervolgens het uitstel van de Olympische en Paralympische Spelen te bespreken. Als laatste was er aandacht voor recente dopingzaken.

Presentatie

Update topsportprojecten

Na Herman nam Wendy Schootemeijer, voorlichter topsport, het stokje over om een update te geven over de topsportprojecten. De strekking van de presentatie was dat door corona minder sporters en begeleiders antidopingeducatie hebben gevolgd. Uit de gepresenteerde cijfers blijkt dat het uitvallen van fysieke educatiesessies niet heeft geleid tot een grote toename in het aantal afgeronde e-learningmodulen. Dit is voor zowel de Dopingautoriteit als de sportbonden een aandachtspunt. Wendy sloot haar presentatie af met de ontwikkelingen binnen het programma Be PROUD. Hierbij ging het over nieuwe ambassadeurs, partners, Be PROUD locaties en de Be PROUD video.

Presentatie

WAD Code 2021

Vanaf 1 januari treedt de WAD Code 2021 in werking. Herman Ram gaf in zijn tweede presentatie van de dag aan dat de Code door de jaren heen steeds omvangrijker is geworden. Een opsomming van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige Code (2015) werd gegeven, zoals de Athletes’s Right Act en substances of abuse. Ook de twee nieuwe internationale standaarden voor results management (ISRM) en educatie (ISE) werden benoemd. Hierbij was de onafhankelijke tuchtrechtspraak een belangrijk punt.

Presentatie

Meldpunt Doping en de klokkenluidersregeling

Na de pauze was het de beurt aan de nieuwe Intelligence Officer, Jack Jongejan, om het Meldpunt Doping en de klokkenluidersregeling te bespreken. In de internationale standaard voor testen en opsporingen (ISTI) is opgenomen dat organisaties dienen te zorgen voor een meldplatform en klokkenluidersbeleid. De Dopingautoriteit heeft sinds 2016 het Meldpunt Doping en daar komt per volgend jaar de klokkenluidersregeling bij. De klokkenluidersregeling is bedoeld voor de bescherming van informanten bij het aan de kaarten van dopingovertredingen door derden.

Presentatie

Dopinglijst 2021 (en 2022)

Jaarlijks wijzigt de Dopinglijst. Erik Duiven, hoofd afdeling educatie, gaf een korte presentatie over de belangrijkste wijzigingen voor de Dopinglijst van volgend jaar. Eén van de wijzigingen is dat Vilanterol (nu verboden) per 2021 wordt toegestaan per inhalatie met een maximum dosering van 25 microgram (= afgeleverde dosis van 22 microgram) per 24 uur. Een andere wijziging is dat vier stoffen tot de substances of abuse gaan behoren, dit zijn: cocaïne, heroïne, MDMA en THC. De standaardstraf voor het gebruik van substances of abuse wordt 3 maanden, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Erik sloot af met een opmerking over de Dopinglijst 2022. Het gebruik van glucocorticoïden binnen wedstrijdverband per (alle vormen van) injectie wordt vanaf 2022 namelijk verboden. Dit is een uitbereiding van het huidige verbod waarbij, naast rectaal en oraal gebruik, alleen de injecties in een spier of ader verboden zijn.

Presentatie

Internationale standaard voor educatie

Na een presentatie over de Dopinglijst gaf Erik nog een presentatie. Dit keer over de internationale standaard voor educatie. Het was een herhaling van de presentatie van vorig jaar en diende als aanloop naar de presentatie over het educatieplan voor de topsport. Door de invoering van de internationale standaard voor educatie wordt antidopingeducatie verplicht. Daarbij wordt de samenwerking tussen sportbonden en de Dopingautoriteit belangrijker.  

Presentatie

Educatieplan topsport

De bijeenkomst werd afgesloten met het presenteren van het educatieplan voor de topsport. Het educatieplan bestaat uit onder andere het Nationaal Educatieprogramma. Onder dit programma vallen alle educatieactiviteiten van de Dopingautoriteit. De belangrijkste activiteiten zijn en blijven de fysieke educatiesessies en de e-learningmodulen. Deze sessies en modulen zijn opgebouwd aan de hand van de Doorlopende Leerlijn Schone Sport (DLSS). Er zijn leerlijnen voor sporters, trainer-coaches en ouders. Daarnaast zijn er educatiepakketten voor sporters en begeleiders in een tuchtprocedure. Om sporters en begeleiders van de juiste educatie te voorzien worden er implementatiegesprekken met alle sportbonden gepland. Meer informatie hierover ontvangen de sportbonden binnenkort per e-mail.

Presentatie

De bijeenkomst is opgenomen. Mocht je geïnteresseerd zijn in deze opname, neem dan contact op met Wendy Schootemeijer.

Support Schone Sport 2020