EU wil internationaal stadionverbod (2)

2 februari 2012

N i e u w bericht, meer informatie

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement heeft in een rapport over de toekomst van het sportbeleid ervoor gepleit erkende hooligans ook buiten de landsgrenzen te weren bij evenementen. Een Nederlands stadionverbod zou automatisch voor de rest van de EU moeten gelden.

Ook nu is het al de afspraak dat nationale politiediensten hun buitenlandse collega's bij risicowedstrijden uitgebreid informeren over geregistreerde voetbalvandalen die hun club willen volgen. In de praktijk verloopt die samenwerking moeizaam. Een Europese databank zou kunnen helpen bij een betere aanpak van de problematiek.

Een aantal parlementsleden riep de lidstaten en sportautoriteiten tevens op strenger op te treden tegen uitlatingen en acties die van homofobie en racisme getuigen. De spelers en atleten lijken daarvan steeds vaker het slachtoffer.

Om hen te beschermen tegen doping (,,een criminele daad'') verdient het aanbeveling geen onderscheid meer te maken tussen de handel in verboden prestatiebevorderende middelen en drugs.

Meer ANP Doping Nieuws

Archief 2012