Nederland wil meer 'maatwerk' dopingstraffen (3)

2 maart 2012

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - In de nieuwe antidopingcode van het WADA moet meer ruimte zijn voor maatwerk. Het ene dopinggeval is het andere niet, stelt Herman Ram, directeur van de Dopingautoriteit die in samenwerking met het ministerie van VWS en NOC*NSF een eerste bijdrage heeft geleverd in de herziening die eind 2013 moet leiden tot een nieuwe Code.

,,Op het gebruik van anabolen staat een standaardsanctie. Dat is niet altijd rechtvaardig. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen sporters bij wie een kleine hoeveelheid is aangetroffen die vrijwel zeker onbewust gebruikt is en sporters die betrapt worden op hoge concentraties'', aldus Ram. Nederland stelt proportionaliteit voor in de straffen. ,,Ook al geeft dat een extra last op de schouders van antidopingorganisaties en tuchtcolleges. Zeker bij de introductie in 2004 moest de Code een dwingend karakter hebben. Dat willen we ook niet onderuithalen maar een flexibilisering achten we wenselijk.''

De momenteel gehanteerde World Anti-Doping Code is de herziene versie uit 2009. Alle aangesloten landen mogen meedenken over de volgende editie die uiteindelijk vanaf 1 januari 2015 van kracht is. De samenstelling van de dopinglijst gebeurt jaarlijks en valt in feite buiten dit proces. Toch heeft Nederland ook hierover in zijn bijdrage een en ander gemeld. Ram: ,,We stellen dat de nadruk moet liggen op prestatiebevorderende middelen en dat een aantal zogenoemde 'social drugs' geschrapt kunnen worden. Ook moet er een manier gevonden worden die de kans dat sporters positief testen vanwege het gebruik van vervuilde voedingssupplementen verkleind wordt.''

In het advies worden bewust geen namen van producten genoemd. Ram geeft aan dat met name voor het gebruik van cannabis onvoldoende reden is om op de verboden lijst te staan. ,,In Nederland betreft dat 20 tot 25 procent van de dopinggevallen. In Nieuw-Zeeland schijnt het zelfs om tweederde van de zaken te gaan. Dat kost geld dat beter besteed kan worden, maar ik vermoed dat dit standpunt geen meerderheid krijgt in de wereld.''

Meer ANP Doping Nieuws

Archief 2012