Armstrong stapt naar rechter (3)

9 juli 2012

N i e u w bericht, meer informatie vanaf 4e alinea

AUSTIN (ANP) - Lance Armstrong is maandag naar de rechter gestapt om een einde te maken aan alle verdachtmakingen door de officials van het Amerikaans antidopingbureau Usada. Zij achtervolgen de zevenvoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk (1999-2005) al geruime tijd met beschuldigingen van het gebruik van verboden prestatiebevorderende middelen, vooral epo, tijdens zijn actieve wielercarrière.

Armstrong heeft nu in zijn woonplaats Austin een kort geding aangespannen, waarin hij Usada beticht van schending van zijn grondwettelijk recht op een eerlijk proces. Hij trekt bovendien de rechtsbevoegdheid van zijn belagers op dit specifieke terrein in twijfel.

De Texaan, die als 39-jarige terugkeerde naar zijn oude liefde de triatlon met de Ironman van Hawaii voor ogen, heeft altijd ontkend zich van doping te hebben bediend. Hij wees bij herhaling op de honderden controles die hij als wielrenner onderging, alle negatief.

Usada-directeur Travis T. Tygart is de kwade genius in de ogen van Armstrong. Hij voert volgens de oud-wielrenner een persoonlijke vendetta, zonder zich te bekommeren om waarheidsvinding. ,,Usada geeft telkens weer blijk van schaamte- en gevoelloze minachting door voor eigen eer en glorie het levenswerk van meneer Armstrong te willen vernietigen'', lichtten zijn advocaten de juridische tegenaanval toe.

Armstrong hoopt op deze manier via de burgerrechter te voorkomen dat Usada blijft aansturen op een hoorzitting in een ,,kangaroo court'', waarna zijn zaak aanhangig kan worden gemaakt bij het internationaal Hof van Arbitrage voor de Sport (CAS) in Lausanne om hem definitief veroordeeld te krijgen.

Tygart reageerde met de mededeling dat de juridische actie van Armstrong onderdeel is van een vooropgezet plan de waarheid over zijn wanpraktijken te verdoezelen. ,,Usada was een initiatief van de atleten zelf, gestoeld op de principes van eerlijkheid en integriteit. We hebben er alle vertrouwen in dat de rechters de vastgestelde regels zullen onderschrijven.''

Meer ANP Doping Nieuws

Archief 2012