Dopingautoriteit wil meer nuance in regels

5 oktober 2012

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - Verboden stoffen die de prestatie niet bevorderen moeten van de dopinglijst af. Dat is een van de aanbevelingen die Nederland heeft ingediend in de eerste van twee rondes, waarin de zogenoemde stakeholders kunnen reageren op het conceptvoorstel van de nieuwe Code van wereldantidopingbureau WADA.

De nieuwe World Anti-Doping Code gaat op 1 januari 2015 in. De betrokken landen mochten begin maart hun ideeën inleveren waarna een concept werd rondgestuurd dat nu is beoordeeld door de Dopingautoriteit in samenspraak met het ministerie van VWS, NOC*NSF en de atletencommissie van de sportkoepel. Het Nederlandse voorstel is vrijdag naar het WADA verstuurd. Eind december is er nog een laatste ‘inspraakronde’.

In de aanbevelingen handhaaft Nederland het standpunt dat slechts gestraft moet worden als er sprake is van het gebruik van prestatiebevorderende middelen. ,,Dat zou het uitgangspunt moeten zijn, maar het is een omstreden voorstel dat voor veel landen te ver gaat’’, vertelt Herman Ram, directeur van de Dopingautoriteit. ,,Veel landen willen de ‘social drugs’ op de lijst houden.’’ Het draait voornamelijk om cannabis, in een land als Nieuw-Zeeland goed voor tweederde van de dopinggevallen. Ram: ,,Wij zijn ervoor om sporters die de boel belazeren te pakken. Het is zonde van de tijd en het geld om achter iemand die cannabis heeft gebruikt aan te moeten.’’

Een ander heikel punt is de afschaffing van de contra-expertise, een voorstel van het WADA waarin Ram zich niet kan vinden. ,,Omdat het een verworven recht is van de sporters. Met zo’n drastische maatregel wordt het vertrouwen in het systeem geschaad. We begrijpen de kostenbesparing die het oplevert. Maar er moet een mogelijkheid blijven tot een heranalyse, eventueel van de A-staal.’’

Kosten besparen kan elders, volgens Ram. ,,Het WADA wil dat elke sporter wordt getest op alle mogelijke middelen. Dat standpunt begrijpen we, maar het brengt te veel kosten met zich mee. Eerlijk gezegd zien wij het nut niet in om schakers op epo of groeihormonen te testen.’’

Dat artsen of coaches die betrokken zijn geweest bij doping ook na hun straf niet meer geconsulteerd mogen worden is volgens Nederland buitenproportioneel, zoals Ram vaker pleit voor ,,passende’’ maatregelen. ,,Dus niet iemand standaard voor 4 jaar straffen bij een verzwarende omstandigheid, want daarmee ontneem je de tuchtcommissie de kans op nuance. Of iemand een schorsing opleggen omdat hij naar de zin van het WADA te vaak zijn whereabouts op het laatste moment wijzigt.’’

Meer ANP Doping Nieuws

Archief 2012