Rasmussen: dynepo lag in de teambus (3)

7 maart 2013

RASMUSSEN

N i e u w bericht, meer informatie vanaf 4e alinea

ARNHEM (ANP) - Het verboden middel dynepo, een modernere variant van epo, lag tijdens de Ronde van Frankrijk in 2007 gewoon in de bus van de Raboploeg. Dat verklaarde Michael Rasmussen donderdag tijdens het hoger beroep in een zaak die draait om zijn ontslag tijdens de Tour van dat jaar.

Rasmussen vertelde dat de ploegleiding en medische staf op de hoogte waren van het dopinggebruik. Vanaf 2004 werd er tijdens de Tour gebruikgemaakt van bloeddoping waarbij ploegarts Geert Leinders een actieve rol had, vertelde Rasmussen. ,,Halverwege de Tour van 2006 moesten we van ploegleider Erik Breukink stoppen met bloeddoping. Dat gold voor mij, voor Michael Boogerd en Denis Mentsjov.'' In 2007 leek Rasmussen de Tour te gaan winnen. ,,Ik kreeg om de avond dynepo van ploegarts Van Mantgem.'

Rasmussen werd ontslagen omdat hij had gelogen over zijn verblijfplaatsen voor de Tour. De renner betwist dat de ploegleiding niet wist dat hij zich niet in Mexico maar in Italië had voorbereid en vindt daarom dat hij ten onrechte is ontslagen. Met zijn betoog voor de rechter wilde hij aantonen dat doping binnen de Raboploeg in alle geledingen bekend was.

Rasmussen deed in januari in Denemarken een openbare dopingbiecht, mede met het oog op de zaak, die al sinds de zomer van 2008 speelt. Toen stelde een rechter in Utrecht hem in het gelijk en ontving hij 700.000 euro aan schadeloosstelling. Beide partijen gingen in beroep; Rasmussen eist 5,6 miljoen aan gemiste inkomsten.

In Arnhem noemde hij details die hij in Denemarken nog voor zich hield maar al wel aan de dopingautoriteiten had verteld. De ploegleiding was op de hoogte van bloeddoping waarbij Leinders de eerste jaren een actieve rol speelde. Later was het de Oostenrijkse dopinghandelaar Stefan Matschiner, die hielp bij het toedienen van het bloed. Mentsjov werd voor het eerst direct gelinkt aan de Weense bloedbank. Toen Erik Breukink Rasmussen begin juni 2007 opzocht in Italië, ging het volgens de Deen niet om de tactiek voor de Tour: ,,Ik had net in de Giro met Leinders een test met bloeddoping gedaan, maar ze wilden geen bloedzakken in de Tour. Over epo ondervond ik geen weerstand.''

Meer ANP Doping Nieuws

Archief 2013