Vijf vragen over de Dopingautoriteit

10 oktober 2014

DOPING

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - Preventie en controle, het waren jaren de hoofdtaken van de Dopingautoriteit. Met de komst van de nieuwe 'code' van het internationaal antidopingbureau WADA blijft voorkomen het hoofddoel maar worden de mogelijkheden zondaars aan te pakken uitgebreid. Controle wordt opsporing. De organisatie die dinsdag op Papendal het 25-jarig bestaan viert, kan zich meer en meer richten op de omgeving van de sporter. Vijf vragen aan directeur Herman Ram.

Dopingcontroles werden in de jaren 60 voor het eerst uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van sportbonden en olympische comité's. Waarom was Nederland pas in 1989 een voorloper met de eerste zelfstandige antidopingorganisatie: het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken, kortweg NeCedo?

,,De affaire rond de atleet Ben Johnson bij de Olympische Spelen van 1988 heeft dat in gang gezet. Zijn dopinggebruik leidde tot zo veel ophef dat de Raad van Europa een Anti-Doping Conventie opstelde. Met het NeCeDo, een initiatief van het toenmalige ministerie van WVC, kreeg Nederland als eerste land een onafhankelijke stichting die zich aanvankelijk richtte op preventie, later ook de controles deed tot die werden ondergebracht bij een tweede stichting; Doping Controle Nederland. In 2006 kwamen beide instanties samen in de Dopingautoriteit.''

De Dopingautoriteit betrapt sporters maar spreekt geen straf uit?

,,Nee, maar we spelen wel een zware rol in tuchtprocedures die binnen de bonden worden uitgevoerd. We leveren bewijs aan, adviseren, kunnen in beroep gaan tegen een uitspraak en rapporteren bij het WADA.''

Mensen verwachten een kantoor met mensen met witte jassen, reageerbuisjes.

,,Nee, er zijn koel- en vrieskasten om samples in te bewaren, meer niet. Voor controles wenden wij ons tot de erkende dopinglabs van Gent en Keulen. Nederland heeft geen door het WADA geaccrediteerd dopinglaboratorium. Wij hebben zo'n 18 mensen op kantoor en gemiddeld zo'n 20 controleurs in dienst.''

Met de nieuwe WADA-code, die per 1 januari ingaat, komt er meer nadruk te liggen op opsporing. Hoe gaan jullie daarmee om?

,,Er zijn meer verhoor- en recherchemogelijkheden waardoor behalve het gebruik dat aantoonbaar was met controles ook zaken als handel en toediening kunnen worden aangetoond. De omgeving van de sporter komt nu ook in beeld. Daarop vooruitlopend hebben wij al een rechercheur in dienst.''

Dat alles moet gebeuren met een budget dat onder druk staat. Wringt dat?

,,Het blijft afwachten wat de consequenties zijn van de nieuw in te voeren Kansspelwet. De controles worden volgens afspraak betaald met inkomsten uit de Lottogelden die 2 jaar geleden met 5 procent daalden. Het aantal nationale controles is teruggelopen van 2350 naar 1750 per jaar. Al is er door het WADA geen harde eis gesteld, we naderen de ondergrens.''

Meer ANP Doping Nieuws

Archief 2014