Bijdrage topsport verdubbeld naar 20 miljoen (2)

10 oktober 2017

N i e u w bericht, meer informatie

DEN HAAG (ANP) - Het nieuwe kabinet maakt meer geld vrij voor de Nederlandse topsporters. Om meer kansen te bieden aan de olympische en paralympische teams is de bijdrage verdubbeld van 10 naar 20 miljoen euro per jaar. Bovendien komt er meer ruimte voor topsporttalenten om onderwijs en topsport combineren, staat in het regeerakkoord.

Ook trekt het kabinet structureel 5 miljoen euro extra uit ter ondersteuning van de organisatie van sportevenementen in Nederland, waaronder EK’s en WK’s. Het initiatief voor de organisatie van een evenement ligt altijd bij de sport.

Het kabinet gaat ook steviger inzetten op de aanpak van dopinggebruik, matchfixing, corruptie en misbruik in de sport. Er komt ook 10 miljoen euro beschikbaar om samen met gemeenten en de bonden de sportsector aantrekkelijker te maken en te houden.

Sportkoepel NOC*NSF is te spreken over de investeringen in de topsport. ,,Het regeerakkoord geeft wat sport betreft vertrouwen in de toekomst'', aldus Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF. ,,Wij sluiten graag met dit kabinet en andere partijen een sportakkoord af gericht op het toekomstbestendig maken van de organisatie en financiering van de sport in Nederland. De aangekondigde extra middelen voor topsport, de sportbonden en de grote internationale sportevenementen in Nederland zien we als een belangrijke stap in de goede richting.''

Meer ANP Doping Nieuws

Archief 2017