NOC*NSF-voorzitter: we staan voor inclusieve sport

22 juni 2020 21:52:16

ARNHEM (ANP) - Anneke van Zanen-Nieberg hoopt dat "de wereld ook een beetje beter wordt door sport". Dat zei de voorzitter van NOC*NSF naar aanleiding van de vele betogingen tegen racisme wereldwijd. De sportkoepel heeft geen actieplan, maar Van Zanen liet tijdens de algemene vergadering, vanwege de coronacrisis online gehouden, weten dat er een mooie taak ligt. "We hebben met elkaar een verantwoordelijkheid."

"De afgelopen weken waren er uitingen die aangeven dat racisme ook op de sportvelden in Nederland aanwezig is", stelde Van Zanen. "Wij staan met elkaar voor inclusieve sport, waarin geen ruimte is voor uitsluiting op grond van geslacht, kleur etniciteit, geaardheid, religie en fysieke of verstandelijke beperking. Waar ook geen ruimte is voor seksuele intimidatie en doping."

"NOC*NSF staat volledig achter de boodschap dat onderscheid op grond van huidskleur moet stoppen, zowel in de samenleving als in de sport", vervolgde Van Zanen. "Daarin zullen we allemaal een rol moeten vervullen. We moeten stimuleren dat op de clubs het gesprek gefaciliteerd wordt, dat sporters zich kunnen uitspreken, zich veilig voelen en als dat niet zo is zich moeten kunnen melden bij de vertrouwenspersoon op de club of bij de bond. Ook wij als NOC*NSF gaan het gesprek aan met sporters, trainers, coaches, begeleiders en bestuurders om iedereen een podium te geven om ervaringen te delen."

Meer ANP Doping Nieuws

Archief 2020