60-minute time slot
De aaneengesloten periode van 60 min (het Uur) tussen 5-23 uur die door een sporter die in de testing pool zit voor elke dag dient te worden aangeleverd. In dat Uur dient de sporter vindbaar en beschikbaar te zijn voor een dopingcontrole.
ADAMS
Anti-Doping Administration and Management System. Een web-based database management system van WADA voor sporters (o.a. voor whereabouts) en Anti-Doping Organisaties.
Be PROUD
Programma ter promotie van schone sport
Binnen wedstrijdverband
De periode die twaalf uur voorafgaand aan een wedstrijd aanvangt, en voortduurt tot en met (i) de afronding van de betreffende wedstrijd, dan wel (ii) de afronding van de na afloop van de wedstrijd geplande dopingcontroles (indien daarvan sprake is). Internationale federaties en andere ADO’s kunnen een periode hanteren die afwijkt van de in dit reglement gehanteerde periode.
Buiten wedstrijdverband
Elke periode die niet binnen wedstrijdverband is. Bijvoorbeeld thuis, tijdens een training of op vakantie.
CAS
Court of Arbitration for Sport / het Hof van Arbitrage voor Sport. Het internationale tribunaal voor het beslechten van geschillen op het gebied van sport. Het hof is gezeteld in Lausanne (Zwitserland).
Chaperon(ne)
Een persoon die de dopingcontroleofficial ondersteunt bij het uitvoeren van de dopingcontroles.
Code
Wereld Anti Doping Code: fundament voor het wereldwijde antidopingbeleid opgesteld door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).
DCO
Dopingcontroleofficial. De persoon die belast is met de uitvoering van de dopingcontrole.
DIL
De Doping Infolijn van de Dopingautoriteit, tegenwoordig Doping E-maillijn.
Dispensatie
Vrijstelling voor het gebruik van een stof en/of methode op de dopinglijst.
DoCoNed
DoCoNed is de afkorting van Doping Controle Nederland en is één van de voorlopers van de Dopingautoriteit.
Doping.nl
Het internationaal gerichte anti-dopingkenniscentrum ontwikkeld en onderhouden door de Dopingautoriteit.
Dopinglijst
De door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) jaarlijks vastgestelde lijst met verboden stoffen en methoden.
Eigen Kracht
Eigen Kracht is het preventieprogramma van de Dopingautoriteit voor de fitnessbranche in het algemeen en voor fitnessers en fitnessinstructeurs in het bijzonder.
Filing failure
Foutieve inzending: een whereabouts-inzending welke niet voldoet aan de daarvoor geldende eisen, namelijk het niet volledig, correct en/of tijdig doorgeven van whereabouts.
Foutieve inzending
Een whereabouts-inzending welke niet voldoet aan de daarvoor geldende eisen, namelijk het niet volledig, correct en/of tijdig doorgeven van whereabouts. Engels: filing failure.
GDS
Geneesmiddelen Dispensatie Sporter.
IADA
International Anti-Doping Agreement. Een overeenkomst tussen tien regeringen die nauw samenwerken met de eigen Nationale Anti-Doping Organisaties (NADO’s) met als doel het najagen en de promotie van schone sport.
IF
Internationale Sport Federatie.
iNADO
Institute of National Anti-Doping Organisations. Een koepelorganisatie van NADO’s en RADO’s gezeteld in Bonn (Duitsland).
IOC
Internationaal Olympisch Comité.
ISL
International Standard for Laboratories.
ISPPPI
International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information.
ISR
Instituut Sport Rechtspraak.
ISTI
International Standard for Testing and Investigations.
ISTUE
International Standard for Therapeutic Use Exemptions.
ITP
Internationale Testing Pool.
KNMP
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie.
Missed test
Het niet conform de daarvoor geldende eisen vindbaar en/of beschikbaar zijn van een sporter voor een dopingcontrole gedurende het Uur (60-minute time slot).
NADO
Nationale Anti-Doping Organisatie.
NDR
Nationaal Dopingreglement.
NeCeDo
Het NeCeDo staat voor stichting Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken. Eén van de voorlopers van de Dopingautoriteit.
NOC*NSF
Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie.
NPN
Natuur- en gezondheidsProducten Nederland.
NTP
Nationale Testing Pool.
NZVT
Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport.
RADO
Regionale Anti-Doping Organisatie.
VWS
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
WADA
Wereld Anti-Doping Agentschap.
WADC
Wereld Anti-Doping Code: het fundament voor het antidopingbeleid wereldwijd.
Wereld Anti-Doping Code
Het fundament voor het wereld anti-doping beleid opgesteld door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).
Wuab
Wet uitvoering antidopingbeleid