Dopingcategorieën

De dopinglijst van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) is onderverdeeld in verschillende categorieën. Zo wordt onderscheid gemaakt in verschillende groepen stoffen en methoden. Er wordt ook onderscheid gemaakt in stoffen die altijd verboden zijn én stoffen die alleen binnen wedstrijdverband verboden zijn. Daarnaast zijn er nog stoffen die alleen verboden zijn binnen bepaalde sporten. 

Welke dopingcategorieën zijn er?

I. Stoffen en methoden die binnen en buiten wedstrijdverband verboden zijn

Verboden stoffen

S0. Niet erkende stoffen
S1. Anabole middelen
S2. Peptide hormonen, groeifactoren, verwante stoffen en mimetica
S3. Bèta-2 agonisten
S4. Hormoon- en metabole modulatoren
S5. Diuretica en maskerende middelen

Verboden methoden

M1. Manipulatie van bloed en bloedcomponenten
M2. Chemische en fysieke manipulatie
M3. Genetische- en celdoping

II. Stoffen die binnen wedstrijdverband verboden zijn

 

S6. Stimulantia
S7. Narcotica
S8. Cannabinoïden
S9. Glucocorticoïden

III. Stoffen die verboden zijn in bepaalde sporten

 

P1. Bètablokkers (β-receptorblokkerende stoffen)

Op de dopinglijst staat een uitgebreidere beschrijving van deze categorieën en de daarbij behorende stoffen en methoden.

Wat betekenen de letters S, M en P?

De letter S staat voor substances (= stoffen), M voor methods (= methoden) en P voor particular sports (= in bepaalde sporten). Kortom, het zijn Engelse verwijzingen.

Waarom een verschil tussen binnen en buiten wedstrijdverband?

De indeling in stoffen die binnen en buiten wedstrijdverband verboden zijn is historisch bepaald. Als een sporter tijdens een wedstrijd voordeel kan hebben van een stof die tijdens de trainingsperiode gebruikt is, dan is de stof zowel binnen als buiten wedstrijdverband verboden.

Stoffen verboden binnen bepaalde sporten

WADA heeft in overleg met internationale federaties bepaald bij welke sporten het gebruik van bètablokkers verboden is. Het gebruik van bètablokkers is binnen een beperkt aantal sporten, zoals golf, handboogschieten en schieten, verboden omdat het gebruik van bètablokkers vooral bij preciesiesporten tot een oneerlijk voordeel kan leiden.