Geschiedenis van doping

Het gebruik van prestatieverhogende middelen is waarschijnlijk al zo oud als de sporten. In dit deel worden verschillende aspecten van de geschiedenis van doping besproken.

Er wordt uitgelegd waar het woord “doping” vandaan komt. In de 'ontwikkeling van de definitie van doping' wordt een overzicht gegeven welke definities er voor doping werden gebruikt. Het gebruik van prestatieverhogende middelen in de oude geschiedenis en in de moderne tijd wordt belicht.

Verder wordt een overzicht gegeven van bekende dopingaffaires. Ook bij de geschiedenis van dopinggebruik is er altijd een “eerste” geweest. In “De eerste...” wordt een overzicht van deze primeurs gegeven.

De dopinglijst werd van meet af aan uitgebreid op geleide van nieuwe inzichten. Daarnaast worden enkele markante punten van de geschiedenis van de dopingcontroles uitgelicht.

1998 was een jaar waarin doping veel in het (sport)nieuws was. Het was ook het jaar waarin het IOC zijn leden bijeenriep om tot de oprichting van een wereldwijde onafhankelijke dopingorganisatie te komen. In het laatste deel over de geschiedenis van doping wordt weergegeven hoe het WADA haar doelstelling om alle dopingregels en procedures te harmoniseren in praktijk brengt middels het Wereld Anti-Doping Programma.