GDS-commissie

Één van de bepalingen uit het dopingreglement betreft de procedure rondom het gebruik van dopinggeduide geneesmiddelen. De Dopingautoriteit heeft ten behoeve van de Nederlandse sportbonden een commissie geïnstalleerd, de Geneesmiddelen Dispensatie Sportercommissie (GDS-commissie). Deze bestaat uit onafhankelijke artsen. De GDS-commissie beoordeelt dispensatieverzoeken van Nederlandse sporters. Het secretariaat van de GDS-commissie wordt gevoerd door de Dopingautoriteit.

Leden GDS-commissie

  • Ed Hendriks
  • Leo Heere
  • Marjon van Eijsden-Besseling
  • Edwin Goedhart
  • Jan Hoogsteen
  • Harry Koene
  • Ivo van Outheusden
  • Huib Plemper
  • Hans-Jurgen Mager

Bezwaar

Tegen een besluit inzake een dispensatieverzoek kan de betrokkene beroep instellen bij de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement.