Bestuur

Het bestuur van de Dopingautoriteit bestaat uit één persoon, voorzitter Vincent Egbers. In het Bestuursreglement zijn de regels over taakuitoefening, samenwerking en besluitvorming, integriteit, mandaat en volmacht van de Dopingautoriteit vastgelegd.