Raad van Advies

De Dopingautoriteit kent een Raad van Advies, bestaande uit vijf personen. De Raad heeft als taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur. De Raad komt enkele malen per jaar bijeen.

Samenstelling

  • Harro Knijf, voorzitter
  • Paul Depla
  • Marc Benninga
  • Hinkelien Schreuder
  • Saskia Sterk