Vragen? E-mail de Doping Infolijn: dopingvragen@dopingautoriteit.nl
https://www.dopingautoriteit.nl/dopingautoriteit/organisatie/raad-van-advies

Raad van Advies

De Dopingautoriteit kent een statutair verankerde Raad van Advies. De Raad bestaat uit zeven personen, die allen een specifieke belangengroep of een specifiek kennisgebied vertegenwoordigen. De Raad heeft als taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur. De Raad komt enkele malen per jaar bijeen.

Samenstelling

Follow us: