Intelligence officer 

De Dopingautoriteit zoekt een intelligence officer (36 uur per week) om de afdeling Intelligence & Investigations te versterken. In eerste instantie zal een contract voor 1 jaar worden aangeboden. Aan het einde van deze periode zal de functie worden geëvalueerd en behoort aanstelling voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. Een combinatie van werken op kantoor en vanuit huis behoort ook tot de mogelijkheden.

De organisatie

De Dopingautoriteit is de officiële antidopingorganisatie van Nederland en heeft naast haar nationale taken ook internationale taken. Een deel van die taken is vastgelegd in twee internationale conventies (UNESCO en Raad van Europa) en in de Wereld Anti-Doping Code.

De Dopingautoriteit is een relatief kleine organisatie; er werken ca. 25 mensen voor de verschillende afdelingen op het kantoor in Capelle aan den IJssel en daarnaast zijn 15 tot 20 dopingcontroleofficials in het land actief. Alle medewerkers hebben een passie voor eerlijke sport. De Dopingautoriteit is trots op haar banden met de sport en met de overheid en is tegelijkertijd een zelfstandige organisatie die onafhankelijk opereert.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is noodzakelijk voor een dienstverband bij de Dopingautoriteit.

Plaats in de organisatie

De intelligence officer rapporteert aan het hoofd afdeling Intelligence & Investigations.

Doel van de functie

 • Het verzamelen en verwerken van verschillende vormen van inlichtingen.
 • Het vertalen van alle inlichtingen naar specifieke opdrachten tot dopingcontroles.
 • Het verder ontwikkelen en implementeren van het werkterrein Intelligence & Investigations op dopinggebied.

Belangrijkste werkzaamheden

 • Bijdragen aan het maken en uitvoeren van het testdistributieplan binnen de Nederlandse wedstrijdsport;
 • Verwerken en interpreteren van ontvangen adviezen van de ‘Athlete Passport Measurement Unit’;
 • Continu ontwikkelen en verbeteren van processen op het gebied van Intelligence & Investigations. Het bouwen van structuren en ontwikkelen en vastleggen van procedures en protocollen;
 • Opstellen van periodieke en incidentele rapportages;
 • Bijhouden van signalen, nieuws en informatie, onder andere via het Meldpunt Doping, de media, contacten met ketenpartners en collega’s;
 • Verzamelen van informatie in het kader van onderzoeken naar dopingovertredingen, waarbij het zowel om analytische als om niet-analytische zaken kan gaan;
 • Onderhouden en uitbouwen van een relevant netwerk in binnen- en buitenland, o.a. met ketenpartners met opsporingsbevoegdheid zoals NVWA, IGJ, FIOD, douane, politie, justitie, openbaar ministerie en ook andere (buitenlandse) antidopingorganisaties.

Overige werkzaamheden

 • Zelf op zoek gaan naar informatie over sporters via o.a. social media en andere open bronnen op internet;
 • Beoordelen van de informatie en het aangeven van een classificatie betreffende de betrouwbaarheid, wenselijkheid van verrijking, en met welke partij(en) de informatie gedeeld moet worden;
 • Afnemen van interviews en verklaringen en het bijhouden van informatie tijdens onderzoeken;
 • Uitwisselen van zaakgebonden informatie met binnen- en buitenlandse partners en overleggen over de aanpak van zaken;
 • Het leveren van input over zaken die besproken worden in het casemanagement overleg en incidenteel het presenteren van zaken tijdens dat overleg;
 • Verzamelen en registreren van bewijsmiddelen en het maken van rapportages c.q. einddossiers over relevante bevindingen, die in tuchtprocedures gebruikt kunnen worden;
 • Bijdragen leveren aan de tuchtrechtelijke afhandeling van dopingzaken;
 • Adviseren over mogelijke beleidswijzigingen.

Kaders, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 • Legt hiërarchisch verantwoording af aan het afdelingshoofd Intelligence & Investigations. Er wordt beoordeeld op de kwaliteit van inhoudelijke (sturings)informatie, analyses en adviezen alsmede op zelfstandigheid.
 • Kaders worden gevormd door specifieke beleidslijnen, relevante wet- en regelgeving, processen en procedures.
 • Adviseert bij de keuze van werkwijzen en inhoud van onderzoeken en adviezen, bij het doen van verbetervoorstellen en bij het verwerken van informatie in rapportages.

Contacten

 • Met medewerkers van de afdeling Intelligence & Investigations en overige medewerkers om informatie op te halen, informatie uit te wisselen en af te stemmen met als doel adviezen en rapportages te formuleren.
 • Met ketenpartners en opsporingsambtenaren over het ophalen en uitwisselen van informatie met als doel adviezen en rapportages te formuleren.
 • Met medewerkers van antidopingorganisaties en (inter)nationale sportorganisaties in het kader van informatieverzameling.
 • Met sporters en begeleidend personeel rondom de sporter om informatie in te winnen, te verifiëren, en/of te verrijken.

Kennis en vaardigheden

 • HBO/WO werk- en denkniveau
 • Brede kennis van en interesse in sport in het algemeen
 • Kennis van opsporingswerk en intelligence
 • Ervaring met verwerken en integreren van verschillende databestanden en gegevensbronnen
 • Goede beheersing van Engels in taal en schrift; een andere vreemde taal is een pre
 • Tact en communicatief vaardig
 • Nauwgezetheid en stressbestendigheid
 • Om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie
 • Ervaring in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen en het voeren van gesprekken in opsporingszaken
 • Ervaring in het doen van verbetervoorstellen
 • Ervaring in het opstellen van rapportages
 • Pre: ervaring met IBM i2 iBase & Analyst’s Notebook
 • Pre: ervaring met Microsoft Power Bi

Standplaats

Kantoor Dopingautoriteit, Barbizonlaan 55, Capelle aan den IJssel en in overleg vanuit huis. 

Salaris

De functie intelligence officer is ingeschaald in schaal 10 van de CAO Rijk.

Overige arbeidsomstandigheden

De Dopingautoriteit volgt de CAO Rijk en alle overige overheidsregelingen, inclusief de richtlijnen omtrent inclusiviteit en diversiteit.

Aanstelling

1 jaar, met uitzicht op een vast contract.

Solliciteren?

U kunt uw motivatiebrief, vergezeld van een cv, sturen naar vacature@dopingautoriteit.nl. De reactietermijn sluit op zondag 24 maart 2024. Daarna wordt contact opgenomen.     

Meer informatie

Meer informatie over de functie en het selectieproces kan worden ingewonnen bij Olivier de Hon, hoofd afdeling Intelligence & Investigations via telefoon (06-44178505) of mail (o.dehon@dopingautoriteit.nl).