Paralympische Spelen Parijs 2024

Van 28 augustus tot en met 8 september 2024 zijn de Paralympische Spelen in Parijs. Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) organiseert de Paralympische Spelen, waarbij ze ook het antidopingprogramma uitvoeren. Op deze pagina lees je wat je kunt verwachten rondom de Paralympische Spelen op antidopinggebied.

Wanneer start het dopingcontroleprogramma van het IPC?

Tot 21 augustus 2024 voeren vooral de nationale antidopingorganisaties (NADO’s) en internationale federaties (IF’s) dopingcontroles uit. 21 augustus opent het Paralympisch dorp, vanaf dan tot aan het einde van de Paralympische Spelen (8 september) voert het IPC dopingcontroles uit.

Wanneer vinden dopingcontroles plaats?

Dopingcontroles kunnen altijd en overal plaatsvinden. Dit houdt in dat dopingcontroles zowel binnen als buiten wedstrijdverband worden uitgevoerd. De binnen wedstrijdverbandperiode start om 23:59 uur de dag vóór de wedstrijd en eindigt direct na de wedstrijd, dan wel na afronding van de na de wedstrijd geplande dopingcontrole(s). Alles daaromheen is buiten wedstrijdverband. Er zijn twee uitzonderingen tijdens de Paralympische Spelen 2024:

  • Tennis (ITF): de regels van de ITF worden aangehouden. Dit houdt in dat de binnen wedstrijdverbandperiode start om 23:59 uur de dag voor de wedstrijd en eindigt nadat de sporter de laatste wedstrijd van het toernooi heeft gespeeld, dan wel na afronding van de na de wedstrijd geplande dopingcontrole(s).
  • Paardensport (FEI): de regels voor dopingcontroles bij paarden zijn anders dan de regels bij personen. De FEI-regels voor de dopingcontroles bij paarden worden gevolgd.

Welke dopingcontroles zijn er?

Naast de traditionele urine- en bloedcontroles, zal het IPC ook Dried Blood Spot (DBS) controles uitvoeren. Meer informatie over deze drie soorten dopingcontroles, kun je vinden via onderstaande links:

Voor meer informatie over de dopingcontroles op de Paralympische Spelen, zie:

Dopingcontroles Paralympische Spelen Parijs 2024

Controleren van geneesmiddelen

Geneesmiddelen kunnen dopingstoffen bevatten. Sporters moeten altijd zelf controleren of geneesmiddelen dopingstoffen bevatten. Ook als de geneesmiddelen zijn voorgeschreven door een arts. Het controleren van geneesmiddelen kan in de Dopingwaaier App. Bij Geneesmiddelen controleren kun je alle in Nederland geregistreerde geneesmiddelen controleren op de aanwezigheid van dopingstoffen.

Heeft een sporter tijdens de Paralympische Spelen een Frans geneesmiddel nodig? Let dan goed op! Soms kunnen geneesmiddelen onder dezelfde naam in het buitenland verkocht worden, terwijl de bestanddelen van elkaar verschillen. Voor het controleren van Franse geneesmiddelen kun je gebruik maken van de geneesmiddelendatabase van de Franse nationale antidopingorganisatie (AFDL): medicaments.afld.fr.

Aanvragen van dispensatie (TUE)

Moet een geneesmiddel met dopingstoffen om medische redenen gebruikt worden? Dan dient de sporter een dispensatie (TUE) aan te vragen. Afhankelijk van het moment van de dispensatieaanvraag, gelden de volgende procedures.

1. Voor 5 augustus 2024

Sporters dienen tot 5 augustus 2024 een dispensatieverzoek in te dienen bij de Dopingautoriteit of de internationale federatie. Waar de dispensatie moet worden aangevraagd, hangt af van de (eventuele) whereaboutsverplichting van een sporter. Voor een uitleg hierover, zie: www.dopingautoriteit.nl/gds

Heeft de sporter al een dispensatie en verloopt de dispensatie tijdens de Paralympische Spelen, dan dient de sporter voor 5 augustus 2024 een nieuwe dispensatie aan te vragen bij de Dopingautoriteit of de internationale federatie.

Alle voor 5 augustus 2024 toegekende dispensaties door de Dopingautoriteit of de internationale federatie, dienen te worden doorgegeven aan het IPC.

2. Vanaf 5 augustus 2024 tot het einde van de Paralympische Spelen (8 september 2024)

Heeft de sporter na 5 augustus of tijdens de Paralympische Spelen een dispensatie nodig, dan dient de sporter deze aan te vragen bij het IPC. Het IPC is verantwoordelijk voor de uitgifte van dispensaties van 5 augustus tot 8 september 2024. Voor meer informatie over deze procedure, zie www.paralympic.org/antidoping-tue.

Krijgt de sporter tijdens de Paralympische Spelen een dispensatie van het IPC, dan is deze dispensatie alleen geldig tijdens de Paralympische Spelen (tenzij het IPC ook de internationale federatie van de betreffende sport is).

Gebruik van voedingssupplementen

Voedingssupplementen kunnen vervuild zijn met dopingstoffen. Dit is een zeer reëel risico. De Dopingautoriteit raadt sporters aan om alleen NZVT-goedgekeurde voedingssupplementen te gebruiken, of supplementen die via een vergelijkbaar buitenlands systeem zijn goedgekeurd. De lijst met NZVT-goedgekeurde voedingssupplementen vind je in de Dopingwaaier App bij NZVT Voedingssupplementen en www.dopingautoriteit.nl/nzvt. Let daarbij op of de batchnummers op de verpakking en in de database overeenkomen!

Tijdig en correct aanleveren van whereabouts

Sporters met een whereaboutsverplichting dienen ook tijdens de Paralympische Spelen hun whereabouts aan te leveren. Heb je een whereaboutsverplichting? Lever dan tijdig en correct je whereabouts aan. Zorg dat je whereaboutsgegevens altijd up-to-date zijn en voorkom whereaboutsfouten! Meer informatie vind je via: www.dopingautoriteit.nl/whereabouts.

NOC*NSF zal bij het IPC gegevens van sporters aanleveren over: aankomst- en vertrekdata, accommodatie tijdens de Paralympische Spelen (gebouw, etage en kamernummer) en de training- en wedstrijdschema’s.

E-learningverplichting

NOC*NSF heeft alle sporters en begeleiders die naar de Paralympische Spelen gaan een e-learningverplichting opgelegd. Deze verplichting houdt het volgende in:

Doelgroep E-learningmodule
Sporters Goud
Technische begeleiders Trainer-coach 5
(Para)medische begeleiders (Para)medische begeleiders
Overige begeleiders Sportbestuurders en –officials

Het e-learningcertificaat mag niet ouder zijn dan 28 augustus 2022. E-learningcertificaten van andere antidopingorganisaties, zoals de internationale federatie of WADA kunnen ook geldig zijn. De Dopingautoriteit kan de geldigheid hiervan beoordelen. Dit kan door een e-mail met het certificaat te sturen naar: elearning@dopingautoriteit.nl.

Het e-learningplatform van de Dopingautoriteit is bereikbaar via: www.dopingautoriteit.nl/elearning.

Alle sporters en begeleiders dienen de juiste e-learningmodule te doorlopen voor 2 juli 2024.

Vermoedens van dopingovertredingen

Het is mogelijk om op verschillende manieren melding te maken van (vermoedens van) dopingovertredingen. Dit kan ook tijdens de Paralympische Spelen bij:

Nog vragen?

Heb je naar aanleiding van deze webpagina over de Paralympische Spelen nog vragen? Stuur dan een e-mail naar dopingvragen@dopingautoriteit.nl of stel je vraag via WhatsApp (06-11226200). Vragen worden binnen één werkdag beantwoord.