Olympische Spelen Parijs 2024

Van 26 juli tot en met 11 augustus 2024 zijn de Olympische Spelen in Parijs. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) organiseert de Olympische Spelen, waarbij het IOC het antidopingprogramma heeft uitbesteed aan de International Testing Agency (ITA). Op deze pagina lees je wat je kunt verwachten rondom de Olympische Spelen op antidopinggebied.

Wanneer start het dopingcontroleprogramma van de ITA?

Tot 18 april 2024 voeren vooral de nationale antidopingorganisaties (NADO’s) en internationale federaties (IF's) dopingcontroles uit. Vanaf 18 april 2024 begint de zogenoemde Pre-Games periode. In deze periode zal ook de ITA (namens het IOC) dopingcontroles uitvoeren bij potentiële deelnemers aan de Olympische Spelen. De ITA gaat hier ook mee door tijdens de Olympische Spelen.

Wanneer vinden dopingcontroles plaats?

Dopingcontroles kunnen altijd en overal plaatsvinden. Dit houdt in dat dopingcontroles zowel binnen als buiten wedstrijdverband worden uitgevoerd. De binnen wedstrijdverbandperiode start om 23:59 uur de dag vóór de wedstrijd en eindigt direct na de wedstrijd, dan wel na afronding van de na de wedstrijd geplande dopingcontrole(s). Alles daaromheen is buiten wedstrijdverband. Er zijn twee uitzonderingen tijdens de Olympische Spelen 2024:

  • Tennis (ITF): de regels van de ITF worden aangehouden. Dit houdt in dat de binnen wedstrijdverbandperiode start om 23:59 uur de dag voor de wedstrijd en eindigt nadat de sporter de laatste wedstrijd van het toernooi heeft gespeeld, dan wel na afronding van de na de wedstrijd geplande dopingcontrole(s).
  • Paardensport (FEI): de regels voor dopingcontroles bij paarden zijn anders dan de regels bij personen. De FEI-regels voor de dopingcontroles bij paarden worden gevolgd.

Welke dopingcontroles zijn er?

Naast de traditionele urine- en bloedcontroles, zal de ITA ook Dried Blood Spot (DBS) controles uitvoeren. Meer informatie over deze drie soorten dopingcontroles, kun je vinden via onderstaande links:

Controleren van geneesmiddelen

Geneesmiddelen kunnen dopingstoffen bevatten. Sporters moeten altijd zelf controleren of geneesmiddelen dopingstoffen bevatten. Ook als de geneesmiddelen zijn voorgeschreven door een arts. Het controleren van geneesmiddelen kan in de Dopingwaaier App. Bij Geneesmiddelen controleren kun je alle in Nederland geregistreerde geneesmiddelen controleren op de aanwezigheid van dopingstoffen.

Heeft een sporter tijdens de Olympische Spelen een Frans geneesmiddel nodig? Let dan goed op! Soms kunnen geneesmiddelen onder dezelfde naam in het buitenland verkocht worden, terwijl de bestanddelen van elkaar verschillen. Voor het controleren van Franse geneesmiddelen kun je gebruik maken van de geneesmiddelendatabase van de Franse nationale antidopingorganisatie (AFDL): medicaments.afld.fr

Aanvragen van dispensatie (TUE)

Moet een geneesmiddel met dopingstoffen om medische redenen gebruikt worden? Dan dient de sporter een dispensatie (TUE) aan te vragen. Afhankelijk van het moment van de dispensatieaanvraag, gelden de volgende procedures.

  1. Voor de opening van het Olympisch dorp (t/m 17 juli 2024)

Sporters kunnen voorafgaand aan de Olympische Spelen een dispensatieverzoek indienen bij de Dopingautoriteit of de internationale federatie. Waar de dispensatie moet worden aangevraagd, hangt af van de (eventuele) whereaboutsverplichting van een sporter. Voor een uitleg hierover zie: www.dopingautoriteit.nl/gds.  

Heeft de sporter al een dispensatie en verloopt de dispensatie tijdens de Olympische Spelen, dan dient de sporter voorafgaand aan de Olympische Spelen een nieuwe dispensatie aan te vragen bij de Dopingautoriteit of de internationale federatie.

  1. Vanaf de opening van het Olympische dorp tot het einde van de Olympische Spelen (18 juli – 11 augustus)

Heeft de sporter na de opening van het Olympische dorp of tijdens de Olympische Spelen een dispensatie nodig, dan dient de sporter deze aan te vragen bij de ITA. De ITA is verantwoordelijk voor de uitgifte van dispensaties vanaf de opening van het Olympische dorp tot het einde van de Olympische Spelen. Voor meer informatie over deze procedure, zie: ita.sport/tue-paris-2024.

Krijgt de sporter tijdens de Olympische Spelen een dispensatie van de ITA, dan is deze dispensatie alleen geldig tijdens de Olympische Spelen.

No Needle Policy

Tijdens de Olympische Spelen geldt er een No Needle Policy. Deze maatregel verbiedt toedieningen van injecties zonder sterke medische onderbouwing. De No Needle Policy is strikt gezien geen antidopingregel, maar de ITA zal dit handhaven. Voor meer informatie over injecties en de No Needle Policy, zie: www.dopingautoriteit.nl/magdit/injecties.

Gebruik van voedingssupplementen

Voedingssupplementen kunnen vervuild zijn met dopingstoffen. Dit is een zeer reëel risico. De Dopingautoriteit raadt sporters aan om alleen NZVT-goedgekeurde voedingssupplementen te gebruiken, of supplementen die via een vergelijkbaar buitenlands systeem zijn goedgekeurd. De lijst met NZVT-goedgekeurde voedingssupplementen vind je in de Dopingwaaier App bij NZVT Voedingssupplementen en www.dopingautoriteit.nl/nzvt. Let daarbij op of de batchnummers op de verpakking en in de database overeenkomen!

Tijdig en correct aanleveren van whereabouts

Sporters met een whereaboutsverplichting dienen ook tijdens de Olympische Spelen hun whereabouts aan te leveren. Heb je een whereaboutsverplichting? Lever dan tijdig en correct je whereabouts aan. Zorg dat je whereaboutsgegevens altijd up-to-date zijn en voorkom whereaboutsfouten! Meer informatie vind je via: www.dopingautoriteit.nl/whereabouts.

NOC*NSF zal bij de ITA gegevens van sporters aanleveren over: aankomst, vertrek, accommodatie tijdens de Olympische Spelen (hotel, adres en kamer) en de training- en wedstrijdschema’s.

E-learningverplichting

NOC*NSF heeft alle sporters en begeleiders die naar de Olympische Spelen gaan een e-learningverplichting opgelegd. Deze verplichting houdt het volgende in:

Doelgroep

E-learningmodule

Sporters

Goud

Technische begeleiders

Trainer-coach 5

(para)medische begeleiders

(Para)medische begeleiders

Overige begeleiders

Sportbestuurders en –officials

 

Het e-learningcertificaat mag niet ouder zijn dan 26 juli 2022. E-learningcertificaten van andere antidopingorganisaties, zoals de internationale federatie of WADA kunnen ook geldig zijn. De Dopingautoriteit kan de geldigheid hiervan beoordelen. Dit kan door een e-mail met het certificaat te sturen naar: elearning@dopingautoriteit.nl.

Het e-learningplatform van de Dopingautoriteit is bereikbaar via: www.dopingautoriteit.nl/elearning.

Alle sporters en begeleiders dienen de juiste e-learningmodule te doorlopen voor 2 juli 2024.

Vermoedens van dopingovertredingen

Het is mogelijk om op verschillende manieren melding te maken van (vermoedens van) dopingovertredingen. Dit kan ook tijdens de Olympische Spelen bij:

Nog vragen?

Heb je naar aanleiding van deze webpagina over de Olympische Spelen nog vragen? Stuur dan een e-mail naar dopingvragen@dopingautoriteit.nl of stel je vraag via WhatsApp (06-11226200). Vragen worden binnen één werkdag beantwoord.