Twee Amerikaanse basketballers bestraft wegens poging tot manipulatie in Nederlandse competitie

8 juni 2010
De Amerikaanse nationale anti-doping organisatie USADA heeft vandaag bekend gemaakt dat twee Amerikaanse basketballers bestraft zijn wegens pogingen tot het manipuleren van dopingcontroles. De overtredingen zijn begaan door de spelers Orien Greene en Teddy Gipson in de periode dat zij speelden voor de ElipseJet-MyGuide Amsterdam. USADA en de Nederlandse Dopingautoriteit hebben in deze zaak zeer nauw samengewerkt.

In 2009 heeft de Nederlandse Dopingautoriteit vastgesteld dat Orien Greene poogde om bij dopingcontroles gebruik te maken van urine van iemand anders. Om definitief vast te stellen dat urinestalen daadwerkelijk van verschillende personen afkomstig waren, heeft de Dopingautoriteit o.a. gebruik gemaakt van DNA-analyses.

Omdat Greene inmiddels wegens een andere door hem begane dopingovertreding al niet meer in de Nederlandse basketbalcompetitie speelde - en hij naar de Verenigde Staten was teruggekeerd - is aan USADA verzocht om de zaak verder in behandeling te nemen, gebaseerd op de bewijzen zoals die in Nederland verzameld waren. Hiertoe zijn de dossiers vertaald en aan USADA overgedragen, en is in nauw overleg tussen USADA en de Dopingautoriteit het verdere onderzoek gepland en uitgevoerd. Daaruit bleek dat ook Teddy Gipson bij deze zaak betrokken was.

Orien Greene heeft een sanctie van twee jaar uitsluiting opgelegd gekregen wegens zijn aandeel in deze manipulatiezaak. Teddy Gipson is bestraft met zes maanden uitsluiting. Bij het bepalen van deze laatste sanctie is meegewogen dat Gipson zijn betrokkenheid direct heeft toegegeven en dat hij volledig heeft meegewerkt aan het onderzoek.

Als binnen één evenement / competitie meer dan één teamlid van hetzelfde team een dopingovertreding begaat, kunnen de tuchtorganen van de betrokken bond, in casu de Nederlandse Basketball Bond, één of meer gepaste maatregelen opleggen, waaronder diskwalificatie van het betreffende team, het vervallen van een of meer wedstrijd/competitieresultaten van dit team en/of het verlies van medailles, punten en prijzen(geld). Aan het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) zal daarom gevraagd worden om de zaak ter beoordeling van dit aspect aan de Tucht- en geschillencommissie (TGC) van de NBB voor te leggen.

Download: de press release van USADA