WADA en UCI ruziën verder (3)

29 januari 2013

WIELRENNEN EN DOPING

N i e u w bericht, meer informatie vanaf 5e alinea

RIJSWIJK (ANP/DPA) - De strijd tussen wereldantidopingbureau WADA en internationale wielrenunie UCI in de nasleep van de affaire rond Lance Armstrong heeft zich dinsdag opnieuw verscherpt. WADA-voorzitter John Fahey zegde zijn medewerking aan een samen met de UCI op te richten waarheids- en verzoeningscommissie af.

,,WADA heeft het in het verleden niet gedaan en zal ook in de toekomst geen samenwerking met de UCI aangaan zolang deze zijn eenzijdige en arrogante houding handhaaft'', meldde Fahey een dag nadat de UCI liet weten de commissie-Otton, die de rol van de bond in de zaak-Armstrong zou onderzoeken, ophief.

De UCI meldde maandag te kiezen voor een nieuwe commissie, in samenspraak met het WADA. Die mededeling is niet alleen onjuist, het is bedrog, verklaarde Fahey die zegt dat de UCI geen overleg heeft gevoerd over het besluit. ,,We waren in afwachting van antwoord van de UCI op een schrijven van ons'', verklaarde Fahey, die stelde dat het WADA nooit de integriteit van de commissie-Otton in twijfel heeft getrokken, wel de onderzoeksmogelijkheden die haar door de UCI werden gegeven.

De commissie-Otton betreurde het besluit. ,,Noch de UCI noch de andere betrokken partijen hebben voldoende medewerking verleend om ons ons werk te laten doen. Dit gebrek aan ondersteuning heeft onze taak onmogelijk gemaakt.''

De UCI reageerde dinsdagavond door de briefwisseling met het WADA openbaar te maken. ,,Het is triest dat het zo ver moet komen, maar ik kan de aantijgingen van het WADA niet over mijn kant laten gaan'', lichtte UCI-voorzitter Pat McQuaid toe. ,,De heer Fahey zegt in het openbaar iets maar verklaart aan mij het tegenovergestelde. De UCI wil met het WADA samenwerken. Dat is goed voor de wielersport. Het is tijd om persoonlijke vete's opzij te zetten.''

In de bijgevoegde brief meldt Fahey dat ,,de zogenaamd onafhankelijke commissie onder de nieuwe voorwaarden mogelijk niet verder kan. Er zijn zorgen over de manier waarop deze commissie is samengesteld.'' Fahey stelt in de brief dat aan de onafhankelijkheid van de commissie-Otton al dan niet terecht kan worden getwijfeld. ,,Het is voor de geloofwaardigheid van belang met een nieuwe commissie te starten.''

Meer ANP Doping Nieuws

Archief 2013