NOC*NSF blijft dopingcontroles financieren (2)

8 juli 2015

N i e u w bericht, meer informatie en verduidelijking in laatste zin eerste alinea

ARNHEM (ANP) - Sportkoepel NOC*NSF heeft de voorgenomen bezuinigingen op het antidopingbeleid teruggedraaid. NOC*NSF wilde de geldkraan richting de Dopingautoriteit terugdraaien, maar kwam daar na kritiek uit de eigen achterban op terug. In het bestedingsplan voor volgend jaar is nog steeds ruim 900.000 euro gereserveerd voor de uitvoering van het antidopingbeleid, waarvan het grootste deel (bijna 800.000 euro) voor dopingcontroles.

De voorgestelde bezuiniging op de opleiding van het kaderpersoneel wordt wel doorgevoerd. De sportkoepel trekt daar dit jaar nog 1,8 miljoen euro voor uit, maar volgend jaar is geen geld meer beschikbaar voor zogeheten 'kwaliteitsbevordering' van de personeelsleden.

Het totaalbudget voor 2016 daalt van 45 naar 40 miljoen euro, vooral omdat de inkomsten uit de Lottogelden achterblijven. Tijdens de ledenvergadering in mei was zelfs sprake van een mogelijke bezuiniging van 7 miljoen euro. Het bestuur heeft uiteindelijk besloten het bestedingsplan met 5 miljoen te verlagen. Dat gaat onder meer ten koste van de voorzieningen voor topsporters, die met een half miljoen wordt verlaagd naar 1,25 miljoen. De zogenoemde maatwerkfinanciering voor de top 10-ambities van NOC*NSF gaat met 1,9 miljoen euro terug naar iets meer dan 10 miljoen euro.

De sportkoepel koerst dit jaar af op een tekort van 9 miljoen, vorig jaar moest zelfs 14 miljoen euro uit de reserves worden gehaald. ,,De grens is bereikt, het is onverantwoord om weer de reserves aan te spreken'', zei penningmeester Anneke van Zanen-Nieberg in mei.

Meer ANP Doping Nieuws

Archief 2015