Olfers: bewijslast matchfixing lastig (3)

18 januari 2016

N i e u w bericht, meer informatie in laatste alinea

AMSTERDAM (ANP) - Marjan Olfers werkt in opdracht van de Europese Commissie aan onderzoek naar matchfixing. ,,Ik leid het juridische deel. Het is opmerkelijk, al die klokkenluiders die nu weer met verhalen komen over matchfixing in tennis, maar het blijft lastig deze vorm van corruptie echt te bewijzen'', vertelt de hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Olfers deed eerder al onderzoek naar matchfixing in de sport binnen Nederland en is nu voor de tweede keer betrokken bij een Europees project. ,,Het gaat erom of je juridisch gezien bewijslast kunt vinden. Iemand kan tien keer over een bal heenduiken maar bewijs maar eens dat hij dat expres doet. Maar als je daarbij ook vreemde gokbewegingen ziet en andere indicatoren mogelijk op matchfixing wijzen rond dezelfde wedstrijd, dan zou je uiteindelijk tot een optelsom kunnen komen en vanuit een omgekeerde bewijslast bij een sporter kunnen aankloppen met de vraag: toon maar eens aan dat er geen sprake is van omkoping.''

Vroeg of laat zal dat leiden tot een discussie rond de omkering van de bewijslast. Als juriste beseft ze daarmee op een hellend vlak te komen. ,,Ik ben in principe geen voorstander van omgekeerde bewijslast, in de sport in dopingzaken doen we dit echter al. De sporter moet nu al kunnen aantonen dat een verboden stof niet opzettelijk in zijn lichaam is beland.''

,,Wat wij nu onderzoeken is of die monitorsystemen werken. Of die gegevens aannemelijk zijn met een zeer klein foutpercentage en welke rol de uitkomsten kunnen en mogen spelen bij de bewijslast. De volgende vraag is of we willen dat een sporter vervolgens verantwoording moet afleggen.''

Volgens Olfers werken sportbonden zich ,,een slag in de rondte'' om het probleem te tacklen. ,,Maar zij hebben nou eenmaal niet de bevoegdheden die een opsporingsdienst wel heeft.'' Daarbij houdt het probleem niet op bij de sporters. Olfers: ,,Het is zaak uiteindelijk de mensen achter de matchfixing te pakken. Helaas heeft het opsporen van die vorm van georganiseerde misdaad bij opsporingsdiensten geen prioriteit.''

Meer ANP Doping Nieuws

Archief 2016