Chronologie WADA-rapport doping in Rusland

9 december 2016

LONDEN (ANP) - Onthullingen van de Duitse tv-zender ARD over een door de staat gestuurd dopingsysteem in Rusland leiden ertoe dat wereldantidopingbureau WADA in december 2014 een commissie instelt die onderzoek doet naar de verboden praktijken.

18 juli 2016: Richard McLaren presenteert namens de commissie het eerste deel van het onderzoek waaruit naar voren komt dat honderden Russische sporters de afgelopen jaren doping kregen toegediend en dat hun positieve dopingtesten werden weggemoffeld. De Russische overheid regisseerde en controleerde deze dopingfraude. Het WADA wil dat alle Russische sporters geweerd worden van de Spelen van Rio.

19 juli: Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gaat alle in Sotsji afgenomen bloed- en urinestalen van Russische sporters opnieuw analyseren, ook met forensisch experts. Een speciaal daarvoor opgezette disciplinaire commissie onder leiding van de Zwitserse oud-toproeier Denis Oswald gaat een onderzoek instellen naar alle Russische atleten, hun coaches, begeleiders en officials die actief waren bij Sotsji 2014.

24 juli: Het IOC gaat niet over tot een algehele schorsing van Russische sporters voor de Spelen van Rio. Het besluit om Russen wel of niet te laten meedoen aan de verscheidene onderdelen in Rio, laat het IOC over aan de internationale sportfederaties. Russische sporters die in het verleden zijn bestraft voor doping, mogen niet meedoen aan Rio. Het beroep dat Russische atleten bij het CAS hadden aangespannen tegen hun schorsing door atletiekfederatie IAAF was drie dagen eerder al afgewezen.

5 augustus: Aan de Spelen in Rio nemen uiteindelijk 271 Russische sporters deel. Rusland wilde eigenlijk met 389 sporters, maar de diverse sportbonden hielden dat tegen.

7 augustus: Rusland wordt wel uitgesloten van deelname aan de Paralympische Spelen. Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) neemt dat besluit naar aanleiding van het rapport van McLaren.

9 december: McLaren komt bij zijn tweede presentatie tot de conclusie dat de dopingfraude door de Russen nog omvangrijker was dan aanvankelijk gedacht. ,,De Russen hebben de sport de afgelopen vijf jaar gegijzeld'', aldus de onderzoeker, die namen van fraudeurs overdraagt aan het WADA.

Meer ANP Doping Nieuws

Archief 2016