Ram: bewijsvoering is winst voor WADA (3)

9 december 2016

N i e u w bericht, meer informatie vanaf 4e alinea

CAPELLE AAN DE IJSSEL (ANP) - Dat er sprake was van een georganiseerd dopingsysteem in Rusland was al bekend. Maar ook Herman Ram, directeur van de Dopingautoriteit, verbaasde zich vrijdag over de omvang van de fraude nadat onderzoeker Richard McLaren zijn bevindingen in Londen had geopenbaard. ,,Meer dan duizend sporters zijn betrokken of hebben geprofiteerd van het systeem. Er zijn meer dan dertig sportbonden bij betrokken, net als de paralympische beweging. Het is een sportbreed probleem'', zei Ram over het in opdracht van wereldantidopingbureau WADA geschreven rapport.

In de bewijsvoering zag Ram de grootste winst voor het WADA. ,,Er blijkt nu ook dat door de veranderde procedures de Russen onder druk zijn komen te staan. De antidopingaanpak werkt. Er is heel veel bewijs, zoals DNA, zoutgehalte in urinestalen en krassen in de doppen van de urine- en bloedstalen. Er is hard bewijs op individueel niveau. Dat is de grootste winst.''

In de presentatie van het eerste deel van het rapport in juli ging het toch vooral om het systeem dat werd aangetoond. ,,Dit is concreet, er worden nu namen doorgegeven aan het WADA: olympisch medaillewinnaars zijn erbij betrokken, dus uitslagen zullen moeten worden herschikt. Tegen 595 sporters is individueel bewijs verzameld en dat is gedeeld met de betrokken federaties. Tegen een deel hiervan zal een tuchtprocedure worden gestart. Ik ben benieuwd waar dat toe zal leiden.''

Atletiekfederatie IAAF staat al sinds november 2015 geen Russische atleten meer toe bij internationale wedstrijden. In februari zou die ban mogelijk worden herzien. Ram: ,,Maar het lijkt me uitermate onwaarschijnlijk dat ze de Russen weer gaan toelaten. Ik ben vooral benieuwd wat andere bonden gaan doen. Ze hebben eerst nog kunnen zeggen dat ze niet wisten wie of wat de boel belazerde. Ik mag hopen dat federaties hier conclusies aan verbinden.''

Volgens Ram is er wel sprake van verbetering in Rusland. ,,Op de werkvloer zeker, ze zijn aan de slag gegaan. Probleem is dat er vooralsnog op politiek niveau geen erkenning is. Dan is het moeilijk te geloven dat het beter wordt.''

Meer ANP Doping Nieuws

Archief 2016