Bloedcontrole

In Nederland wordt het merendeel van de dopingcontroles afgenomen door de Dopingautoriteit. Dopingcontroleofficials van de Dopingautoriteit zijn te herkennen aan de pas die ze bij zich hebben. Bij grote sportevenementen worden soms ook dopingcontroles uitgevoerd door andere organisaties. In het buitenland worden controles afgenomen door de daar aanwezige dopingcontrole uitvoerende organisaties.

Hieronder vind je de video over een bloedcontrole en een stap voor stap beschrijving. 

Stap voor stap

1. Oproep voor dopingcontrole

De dopingcontroleofficial (DCO) of een aangewezen assistent (chaperon(ne)) zal je op de hoogte stellen van het feit dat je bent geselecteerd voor een dopingcontrole, waarna hij/zij je zal vertellen wat je rechten en plichten zijn. Zo mag je een begeleider en eventueel een tolk meenemen naar de dopingcontrole. Het is jouw plicht en verantwoordelijkheid om vanaf het moment van (mondelinge) aanwijzing tot en met de afronding van de dopingcontrole (de afnameprocedure) onder voortdurend en direct toezicht van de DCO (dan wel een door de DCO aangewezen persoon) te staan.

Je dient het aanwijzingsformulier te ondertekenen. Gedurende de dopingcontrole dien je op meerdere momenten de ingevulde gegevens te bevestigen. Vanaf het moment van aanwijzing sta je onder toezicht van de DCO of chaperon(ne). Je dient je direct te melden in het dopingcontrolestation of op de afgesproken plaats. Indien je later wilt verschijnen dien je hiervoor toestemming te vragen aan de DCO. Alleen met toestemming van de DCO mag je later verschijnen tijdens een dopingcontrole. Geldige redenen zijn onder andere een prijsuitreiking, persconferentie of een volgend wedstrijdonderdeel.

Het nuttigen van eten/drinken (ook als je dit aangeboden krijgt van de DCO of aangewezen assistent) voorafgaand aan de dopingcontrole, geschiedt geheel op eigen risico. Het nuttigen van alcohol in het dopingcontrolestation is niet toegestaan.

Oproep voor dopingcontrole

2. Melden in het dopingcontrolestation

Op het moment dat je je meldt in het dopingcontrolestation ben je verplicht jezelf te identificeren. De identificatie in Nederland kan plaatsvinden met je licentie, rijbewijs of paspoort.

In het buitenland geldt meestal alleen een rijbewijs of paspoort als geldig identificatiebewijs! Ook de DCO is altijd in het bezit van een legitimatiebewijs waarmee hij kan aantonen dat hij voor de Dopingautoriteit werkzaam is.

Melden in het dopingcontrolestation

3. Keuze bloedafnamepakket

Je wordt gevraagd een bloedafnamepakket met materiaal uit te kiezen dat nodig is voor het afnemen van het monster. Op het bloedafnamepakket staan identieke codenummers. Controleer of deze nummers met elkaar overeen komen. De DCO zal de codenummers noteren op het dopingcontroleformulier.

 

4. Het afnemen van het bloed

Voordat er een bloedmonster bij je afgenomen kan worden, dien je tenminste 10 minuten (in een normale positie) te zitten, met beide voeten op de grond. Het is niet de bedoeling dat je tussentijds je plek verlaat. Daarna zal een gekwalificeerde arts of iemand anders die bevoegd is bloed af te nemen, de meest geschikte plek voor het afnemen bepalen, vervolgens de huid schoonmaken met een steriel en ontsmettend doekje en een stuwband omleggen. De gekwalificeerde bloedprikker zal in een oppervlakkig gelegen ader prikken en één of meerdere buisjes bloed afnemen.

5. Onvoldoende bloed

Indien bij de eerste poging te weinig bloed kan worden afgenomen mag er nog twee keer geprikt worden. Als het dan nog steeds niet voldoende is, wordt de afnameprocedure van het bloedmonster beëindigd.

Onvoldoende bloed

6. Sluiten en verzegelen

De buisjes met bloed worden verpakt in beschermend materiaal en vervolgens verzegeld. Het nummer van de verzegeling wordt genoteerd op het dopingcontroleformulier.

Sluiten en verzegelen

7. Opgave gebruikte geneesmiddelen

De DCO zal je vragen welke (genees)middelen je de afgelopen zeven dagen hebt gebruikt en of je in de afgelopen drie maanden een bloedtransfusie hebt ondergaan. Noem ook de anticonceptiepil, voedingssupplementen, natuurgeneeskundige kruiden en soortgelijke middelen. De middelen worden op het dopingcontroleformulier genoteerd.

Gebruik je geneesmiddelen die op de dopinglijst staan en ben je in het bezit van een dispensatie voor het gebruik van deze middelen, geef dit dan aan en overhandig de DCO eventueel een kopie van je dispensatie.

Heb je nog geen dispensatie voor geneesmiddelen die op de dopinglijst staan, kijk dan hier of en wanneer je die dient aan te vragen.

Opgave gebruikte geneesmiddelen

8. Ondertekenen van het dopingcontroleformulier

De DCO zal je vragen de informatie op het dopingcontroleformulier te controleren. Daarnaast zal je gevraagd worden of je akkoord gaat met de gegevens die op het formulier vermeld staan. Heb je opmerkingen of klachten over de gevolgde procedure, dan kun je deze in de daarvoor gereserveerde ruimte opschrijven. Dit mag altijd in het Nederlands, ook al ben je in het buitenland!

Als laatste stap dienen jijzelf, de DCO en eventueel je begeleider het dopingcontroleformulier te ondertekenen. Met je handtekening geef je aan dat je de controle hebt ondergaan en dat je akkoord gaat met de gegevens die op het formulier vermeld staan. Dit is dus inclusief de eventuele bezwaren die je hebt opgeschreven.

Niet ondertekenen staat gelijk aan een weigering van de dopingcontrole! 

Niet ondertekenen staat gelijk aan een weigering van de dopingcontrole! Na ondertekening wordt het  dopingcontroleformulier als beveiligd pdf-bestand verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. Verder kan de QR-code gescand worden voor enkele belangrijke gegevens van de controle. Deze gegevens kunnen naast het dopingcontroleformulier gelegd worden (ter verificatie).

De uitslag van de dopingcontrole is doorgaans na 6 weken bekend. De uitslag kun je terugvinden via het online platform ADAMS. Heb je geen ADAMS-account Stuur dan een e-mail met je naam en datum van de controle naar whereabouts@dopingautoriteit.nl

 

 

 

 

Ondertekenen van het dopingcontroleformulier