Bestuursreglement

In het Bestuursreglement legt de Dopingautoriteit regels over taakuitoefening, samenwerking en besluitvorming, integriteit, mandaat en volmacht vast.

Bestuursreglement