Dopingmiddelen op reis

Regelmatig krijgt de Dopingautoriteit vragen over het meenemen van dopingmiddelen op reis. De meeste dopingmiddelen zijn geneesmiddelen. De instantie die over geneesmiddelen op reis gaat is het CAK. Meer informatie over het meenemen van geneesmiddelen op reis vind je op hun website.

Zijn dopingmiddelen geneesmiddelen?

Volgens de Geneesmiddelenwet zijn de meeste dopingmiddelen geneesmiddelen. 

Geneesmiddel: een substantie of een samenstel van substanties die bestemd is om te worden toegediend of aangewend voor dan wel op enigerlei wijze wordt gepresenteerd als zijnde geschikt voor:

  1. het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens,
  2. het stellen van een geneeskundige diagnose bij de mens, of
  3. het herstellen, verbeteren of anderszins wijzigen van fysiologische functies bij de mens door een farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect te bewerkstelligen.

Buitenlandse geneesmiddelen

Word je in het buitenland ziek en heb je een niet-Nederlands geneesmiddel nodig? Controleer dan welke werkzame stoffen er in het geneesmiddel zitten. Het geneesmiddel kan namelijk dopinggeduide stoffen bevatten. Ook als het precies dezelfde naam heeft als een dopingvrij Nederlands geneesmiddel. Zo kunnen geneesmiddelen tegen verkoudheid en luchtwegallergie in het buitenland pseudo-efedrine bevatten. Pseudo-efedrine staat op de dopinglijst en is in Nederland zelfs verboden.

Om 100% zekerheid te krijgen over de dopingstatus van een buitenlands geneesmiddel kun je het beste contact opnemen met de antidopingorganisatie van het betreffende land.