Voedingssupplementen

Doping wordt niet altijd bewust gebruikt. Sterker nog, de Dopingautoriteit vermoedt dat een behoorlijk aantal van de dopingovertredingen onbewust is. Een mogelijke oorzaak hiervoor is het gebruik van voedingssupplementen die zijn vervuild met dopingstoffen. Maar wat is nu eigenlijk een voedingssupplement?

Voedingssupplementen zijn volgens het Warenwetbesluit voedingssupplementen eet- of drinkwaren, die:

  • Bedoeld zijn als aanvulling op de normale voeding;
  • Een geconcentreerde bron vormen van één of meer microvoedingsstoffen of van andere stoffen met een voedingskundig of fysiologisch effect;
  • Verhandeld worden in voor inname bestemde afgemeten kleine eenheidshoeveelheden.

In feite geldt bij elk(e) capsule, tablet of poeder: als het geen (homeopathisch) geneesmiddel is, is het zeer waarschijnlijk een voedingssupplement. Voorbeelden van voedingssupplementen zijn vitaminepillen, eiwitpoeders, pre-workouts en creatine.

Voedingssupplementen versus geneesmiddelen

Het verschil tussen voedingssupplementen en geneesmiddelen is dat geneesmiddelen vallen onder de Geneesmiddelenwet. Hierin staan strenge eisen op het gebied van hygiëne waar bij de productie aan voldaan dient te worden. Hierdoor heb je bij een geneesmiddel de hoogst mogelijke zekerheid dat het alleen stoffen bevat die op het etiket staan. De kans op vervuiling van een geneesmiddel met doping is daardoor zo goed als nihil.

Voedingssupplementen vallen niet onder deze Geneesmiddelenwet, maar onder het Warenwetbesluit voedingssupplementen. Er gelden bij de productie van voedingssupplementen minder strenge eisen en daardoor is er een risico dat ze vervuild zijn. Uit onderzoek blijkt dat dit risico bovendien vrij groot is; een behoorlijk aantal van alle supplementen bevat dopingstoffen zonder dat deze op het etiket vermeld staan. In een onderzoek naar hoog risico supplementen bleken 25 (38%) van de 66 producten vervuild te zijn met dopingstoffen.

Om sporters de hoogst mogelijke zekerheid te geven op het gebruik van dopingvrije supplementen, is in Nederland het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT) opgezet. De voedingssupplementen die op de NZVT-lijst staan, zijn per batch gecontroleerd op de aanwezigheid van dopingstoffen. 

NZVT

Vervuilde voedingssupplementen als oorzaak van een positieve dopingtest?

Ben je positief getest op doping? En denk je dat vervuilde voedingssupplementen hier de oorzaak van kunnen zijn? Meld dit dan direct bij de Dopingautoriteit. Zorg ook dat je de voedingssupplementen bewaart. Zie onderstaande link voor meer informatie over het laten analyseren van jouw voedingssupplementen.

Analyse voedingssupplementen bij positieve uitslag

Vragen? Mail of WhatsApp ons!

Heb je vragen over dopingstoffen in voedingssupplementen? Stuur dan een e-mail naar dopingvragen@dopingautoriteit.nl of stel je vraag via WhatsApp (06-11226200). Je vraag wordt binnen één werkdag beantwoord.