Voedingssupplementen

Doping wordt niet altijd bewust gebruikt. Sterker nog, de Dopingautoriteit vermoedt dat een behoorlijk aantal van de dopingovertredingen onbewust is. Een mogelijke oorzaak hiervoor is het gebruik van met doping vervuilde voedingssupplementen. Maar wat is nu eigenlijk een voedingssupplement?

Het gebruik van voedingssupplementen is altijd een van de belangrijkste gespreksonderwerpen tijdens voorlichtingsactiviteiten van de Dopingautoriteit. Het blijkt dat niet altijd duidelijk is wat een voedingssupplement nu precies is. Een vaak gehoorde uitroep is dan ook: "Ow, ik wist niet dat een simpele multi-vitamine ook een supplement is. Kan zelfs hier doping in zitten?". Het antwoord is: "Ja, óók daar kan doping in zitten!"

Voedingssupplementen versus geneesmiddelen

Het verschil tussen voedingssupplementen en geneesmiddelen is dat geneesmiddelen vallen onder de Geneesmiddelenwet. Hierin staan strenge reinheidseisen waar bij de productie aan voldaan dient te worden. Hierdoor krijgt een geneesmiddel de hoogst mogelijke zekerheid dat het geen stoffen bevat die niet op het etiket staan. De kans op vervuiling van een geneesmiddel met doping is daardoor zo goed als nihil. Voedingssupplementen vallen echter niet onder deze Geneesmiddelenwet, maar onder het Warenwetbesluit voedingssupplementen en daarvoor gelden minder strenge eisen. Daardoor bestaat het risico dat voedingssupplementen wél vervuild zijn. Uit onderzoek blijkt dat dit risico bovendien vrij groot is; een behoorlijk aantal van alle supplementen bevat dopinggeduide stoffen zonder dat dit op het etiket vermeld staat.

Wat is een voedingssupplement?

Voedingssupplementen zijn volgens het Warenwetbesluit voedingssupplementen eet- of drinkwaren, die:

  • bedoeld zijn als aanvulling op de normale voeding;
  • een geconcentreerde bron vormen van één of meer microvoedingsstoffen of van andere stoffen met een voedingskundig of fysiologisch effect;
  • verhandeld worden in voor inname bestemde afgemeten kleine eenheidshoeveelheden.

Aangezien microvoedingsstoffen voornamelijk bestaan uit vitamines, mineralen en spoorelementen, valt een multi-vitaminetablet dus ook onder de groep voedingssupplementen. In feite geldt bij elke capsule, tablet of poeder: indien het geen geneesmiddel of homeopathisch middel is, is het zeer waarschijnlijk een voedingssupplement.

NZVT

Om de sporters toch de hoogst mogelijke zekerheid te geven op het gebruik van dopingvrije supplementen, is in Nederland het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT) opgezet. De voedingssupplementen die op deze lijst staan zijn per batch gecontroleerd op de aanwezigheid van dopinggeduide stoffen. 

Vervuilde voedingssupplementen als oorzaak van een positieve dopingtest? 

Denk je dat vervuilde voedingssupplementen de oorzaak kunnen zijn van je positieve dopingtest? Meld dit dan direct bij de Dopingautoriteit. Zorg ook dat je de voedingssupplementen bewaart. Zie onderstaande link voor meer informatie over het laten analyseren van jouw voedingssupplementen.

Eigendomsoverdracht voedingssupplementen in verband met verzoek tot analyse bij postitieve uitslag

Zelfzorggeneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen zijn zonder recept verkrijgbaar. Dit zijn de zogenaamde zelfzorggeneesmiddelen. Deze worden veelal bij een drogisterij of apotheek gekocht. Een bekend voorbeeld hiervan is aspirine. Echter, niet alles wat als zelfzorgmedicatie wordt verkocht, is vrij van vervuiling met dopinggeduide stoffen. Alleen medicijnen met een RVG-nummer (‘Register Verpakte Geneesmiddelen'), homeopathische middelen met een RVH-nummer (‘Register Van Homeopathische geneesmiddelen') en Europees geregistreerde geneesmiddelen met een EU-nummer zijn zeker gemaakt volgens de hoogste reinheidseisen.

Functionele voeding

Naast de gewone voeding en de voedingssupplementen bestaan er ook functionele voedingsmiddelen. Dit zijn voedingsmiddelen waarin gezondheidsbevorderende stoffen zijn gestopt, of waaruit bepaalde bestanddelen zijn verwijderd. Voorbeelden hiervan zijn melk met extra calcium en margarine met toegevoegde vetzuren. De Dopingautoriteit heeft geen reden om aan te nemen dat deze functionele voedingsmiddelen een verhoogd risico vormen op vervuiling met dopinggeduide stoffen.

Sportvoeding

Sportvoeding gaat een stapje verder dan functionele voeding. Voor sportdranken, energierepen en gels zal het risico op vervuiling met dopinggeduide stoffen nog steeds zeer klein zijn, maar voor energiepreparaten in poedervorm ligt dit risico toch echt wat hoger. Daarom is het ook voor deze preparaten aan te raden NZVT-gecontroleerde producten te nemen. En als fabrikanten van sportdranken of energierepen het zekere voor het onzekere nemen, laten ze ook die producten testen in het kader van het NZVT.

Sportvitamines4U

Sportvitamines4U verkoopt uitsluitend voedingssupplementen uit de NZVT-database. Bovendien is Sportvitamines4U een samenwerking aangegaan met NOC*NSF. Topsporters met een door NOC*NSF verstrekte A- Selectie- of HP-status komen in aanmerking voor korting op (het merendeel van de) producten van Sportvitamins4U. Sommige producten zijn zelfs gratis. In dat geval hoeven alleen de verzendkosten betaald te worden.

Sportvitamines4U

Vragen? Mail of WhatsApp ons!

Heb je nog vragen over voedingssupplementen? Stuur dan een e-mail naar dopingvragen@dopingautoriteit.nl, of stel je vraag via WhatsApp (06-11226200). De vragen worden binnen één werkdag beantwoord.