Doping en de wet

Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab)

Op 1 januari 2019 is de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) van kracht geworden. De Wuab geeft het zelfstandige bestuursorgaan Dopingautoriteit de wettelijke grondslag voor het uitvoeren van de taken. Voor de feitelijke uitvoering van het antidopingbeleid blijft het Nationaal Dopingreglement (NDR) leidend. Dit NDR is opgenomen in de regelgeving van de sportbonden. De overheid stelt zelf geen dopingregels op, maar laat dat over aan de sport. Je kunt in Nederland niet strafrechtelijk vervolgd worden voor een positieve test of het gebruik van doping. 

Wet uitvoering antidopingbeleid

Geneesmiddelenwet

Naast de Wuab is er nog meer wetgeving die van toepassing is op doping. Zo is één en ander over het bezit en handel in doping in de Nederlandse wetgeving opgenomen. De Nederlandse overheid gedoogt het bezit van doping voor eigen gebruik, maar heeft de handel in dopingmiddelen verboden. Veel dopingmiddelen zijn medicijnen, en de Geneesmiddelenwet stelt dat de handel in en productie van medicijnen buiten de gangbare kanalen (zoals de apotheek) niet zijn toegestaan. Bovendien is de handel in dopingmiddelen sinds 1999 strafbaar volgens de Wet op de economische delicten.

Geneesmiddelenwet

Wet op de economische delicten

De Wet op de economische delicten is een kaderwet waarin het opsporen, vervolgen en berechten van economische delicten staat beschreven. Op de overtreding van de Wet op de economische delicten staan verhoudingsgewijs zwaardere straffen. Overtreders kunnen maximaal zes jaar gevangenisstraf en een forse geldboete krijgen. Omdat de handel in dopingmiddelen een economisch delict is, mogen politie, de douane en andere overheidsdiensten opsporingsmethoden en dwangmiddelen gebruiken. Ze mogen bijvoorbeeld pakjes openmaken, verdachten vastzetten en telefoons aftappen. 

Wet op de economische delicten

Opiumwet

Een geval apart zijn de amfetamines, die in het dopingmilieu gebruikt worden als afslankmiddel en als stimulerend middel. Die middelen vallen niet alleen onder de Geneesmiddelenwet, maar ook onder de Opiumwet. Ook andere dopingmiddelen, zoals XTC en opiaten, vallen onder de Opiumwet. Als politie en justitie een zaak afhandelen die onder de Geneesmiddelenwet en de Opiumwet valt, dan gaan ze vooral uit van de strengere Opiumwet.

Opiumwet

Wetgeving in het buitenland

In sommige landen, zoals België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Oostenrijk en Spanje, is de dopingregelgeving vastgelegd bij wet. Dit betekent dat de aanpak van de dopingproblematiek niet alleen de verantwoordelijkheid is van de sportbond, maar ook die van de overheid. Een sporter of begeleider die de dopingwet overtreedt, kan justitieel vervolgd worden.