Bestuur NOC*NSF dubt nog over bezuinigingen (3)

18 mei 2015

N i e u w bericht, meer informatie in laatste alinea

ARNHEM (ANP) - De Nederlandse sport moet in 2016 opnieuw fors bezuinigen. Daarover waren de sportbonden het maandag tijdens de ledenvergadering van NOC*NSF eens. Omdat de inkomsten uit met name de Lottogelden achterblijven daalt het budget voor 2016 ten opzichte van dit jaar in het slechtste geval met zeven miljoen euro. Voorstellen in het bestedingsplan om met name de bijdragen aan de opleiding voor kaderpersoneel en antidopingbeleid te schrappen bleken niet breed gedragen. In afwachting ook van een mogelijke extra bijdrage van 2 miljoen uit de Lotto werd daarom besloten dat het bestuur nog even de tijd krijgt het budget te bepalen op 38 dan wel 40 miljoen.

Dat biedt alsnog kansen voor de verontruste Dopingautoriteit. Directeur Herman Ram gaf aan dat zijn organisatie, wanneer de bijdrage van acht ton vanuit NOC*NSF wegvalt, niet meer aan de internationale eisen kan voldoen. ,,Dat is het einde van het nationale controleprogramma'', aldus Ram.

De afgelopen drie jaar werd, zo lichtte penningmeester Anneke van Zanen-Nieborg toe, 35 miljoen uit de reserves gehaald. In 2014 moest er zelfs 14 miljoen uit het bestemmingsreserve worden gehaald. Dit jaar koerst NOC*NSF richting een tekort van 9 miljoen. ,,De grens is bereikt. Het is onverantwoord om weer de reserves aan te spreken. Lotto heeft aangegeven dat de verwachting is dat er dit jaar 38 miljoen euro wordt overgemaakt. Op basis daarvan is het bestedingsplan gemaakt'', vertelde ze. Met name de bezuiniging op het antidopingbeleid bleek slecht gevallen. Omdat Van Zanen aangaf mogelijk alsnog een meevaller van 2 miljoen te verwachten worden keuzes alsnog heroverwogen. ,,Maar zonder die 2 miljoen houd ik vast aan een budget van 38 miljoen.''

Het verhaal is al vaker verteld. NOC*NSF wacht een fusie van Staatsloterij en Lotto af die de neergang van de gokbijdrage moet stoppen, maar politiek Den Haag komt er niet uit. ,,Twee jaar klopt ons hart vol verwachting'', zei Erik van Heijningen, voorzitter van zwembond KNZB. ,,Die fusie houdt ons gevangen.'' Marcel Wintels, voorzitter van wielerbond KNWU, riep op tot een plan B te komen: ,,De afhankelijkheid van die fusie is gevaarlijk voor de sport.'' NOC*NSF-preses André Bolhuis kon dat alleen maar beamen.

Meer ANP Doping Nieuws

Archief 2015