Commissie Naleving Dopingsancties

De Commissie Naleving Dopingsancties (CND) bestaat uit de volgende drie leden:

  • Dolf Segaar (voorzitter)
  • Diederik van Omme
  • Dennis Koolaard

Deze commissie zal, in gevallen waarin de opgelegde uitsluiting niet wordt nageleefd, deze zaken beoordelen en afhandelen.

Reglement Naleving Dopingsancties

Bezwaar

De betrokken sporter, de Dopingautoriteit, de betreffende internationale federatie en WADA kunnen in beroep gaan tegen beslissingen van de Commissie Naleving Dopingsancties (CND) bij de Beoordelingscommissie dopingzaken.