Reglement Naleving Dopingsancties

De meeste voorkomende sanctie die tuchtcolleges opleggen als een dopingovertreding is vastgesteld, is die van een bepaalde periode van uitsluiting. Die uitsluiting geldt niet alleen voor activiteiten binnen de eigen bond (wedstrijden, maar ook trainingen en andere activiteiten), maar de sanctie geldt wereldwijd, en voor alle sporten.

In de World Anti-Doping Code is vastgelegd dat de Nationale Anti-Doping Organisatie (in Nederland dus de Dopingautoriteit) ook verantwoordelijk is voor het bewaken van de naleving van opgelegde sancties.

Reglement Naleving Dopingsancties

De Commissie Naleving Dopingsancties zal, in gevallen waarin de opgelegde uitsluiting niet wordt nageleefd, deze zaken beoordelen en afhandelen. Betrokkenen kunnen in beroep gaan tegen beslissingen van de Commissie Naleving Dopingsanctie bij de Beoordelingscommissie dopingzaken.