S0. Niet erkende stoffen

Categorie S0. Niet erkende stoffen is sinds 1 januari 2011 onderdeel van de dopinglijst. Het gaat hier om farmacologische stoffen die niet tot één van de andere dopingcategorieën behoren. Deze stoffen worden (nog) niet in de geneeskunde gebruikt. Het kunnen bijvoorbeeld stoffen zijn die nog in de ontwikkelings- of testfase zitten.

De werking van de stoffen uit categorie S0 loopt sterk uiteen. Er kunnen stoffen bij zitten die een positieve invloed hebben op sportprestaties. Over de gevaren van deze stoffen op korte en lange termijn bij mensen is nog weinig bekend. Het gebruik van niet erkende stoffen is daarom zowel binnen als buiten wedstrijdverband verboden.

Waarom toegevoegd?

Categorie S0 is in 2011 toegevoegd aan de dopinglijst naar aanleiding van berichten over S107 (calstabine-ryanodine) en JTV-519. Deze stoffen zorgen ervoor dat er minder calcium uit de spiercel lekt. Hoe meer calcium er in de spiercellen zit, des te meer kracht de spieren kunnen leveren. Bij muizen leidt het gebruik van deze stoffen tot een verbeterd duurvermogen. De werking bij mensen is nog niet goed onderzocht.

Wat zijn de gevaren?

Het gevaar van niet erkende stoffen is dat het (nog) geen geneesmiddelen zijn. In de testfase worden de gevaren van de stoffen voor mensen onderzocht. Dit proces kan jaren duren. Pas wanneer de stoffen in geneesmiddelen op de markt worden gebracht zijn ze voor patiënten beschikbaar. Toch komt het voor dat dit soort geneesmiddelen al in een eerdere fase op de zwarte dopingmarkt verschijnen.

Wat als een geneesmiddel definitief op de markt komt?

Wanneer een geneesmiddel definitief of de markt komt, vallen de werkzame stoffen niet meer onder categorie S0. Niet erkende stoffen. WADA kan dan beslissen om het gebruik van dit geneesmiddel toe te staan. Of om de werkzame stoffen van dit geneesmiddel op te nemen in een andere categorie.