S9. Glucocorticoïden

Categorie S9. Glucocorticoïden bestaat uit ontstekingsremmende middelen die zijn afgeleid van het hormoon cortisol. Ze worden in de bijnierschors gemaakt. Er zijn ook synthetische afgeleiden van cortisol, zoals prednison en prednisolon. Deze varianten hebben een sterkere werking dan het lichaamseigen cortisol.

Het gebruik van stoffen uit categorie S9. Glucocorticoïden is binnen wedstrijdverband verboden als ze oraal (het middel wordt ingeslikt), intraveneus (in een ader), intramusculair (in een spier) of rectaal (via de anus ingebracht) worden toegediend. De overige toedieningswijzen zijn toegestaan. Kijk hier voor een overzicht van toedieningswijzen.


Een ontsteking in de schouder kan worden behandeld met glucocorticoïden.

Wat is de werking?

Glucocorticoïden zorgen net als cortisol voor een afweerreactie bij ontstekingen. Ze worden voornamelijk gebruikt bij de behandeling van ontstekingsreacties, zoals reuma, astma en allergische reacties.

Wat zijn de gevaren?

Het gebruik van glucocorticoïden via pillen, injecties of infusen kan leiden tot psychische stoornissen, zoals stemmingsstoornissen, hoofdpijn, een hoge bloeddruk, gewichtstoename door het vasthouden van vocht, verhoogde kans op diabetes, hartfalen, botafbraak, spierzwakte en verminderde afweer. Ook kan er verlies in spiermassa optreden.

Dispensatie

Als sporters last krijgen van ontstekingen, kunnen ze glucocorticoïden voorgeschreven krijgen door een arts. In een aantal gevallen dienen ze dan een dispensatie aan te vragen. Raadpleeg de Dopingwaaier App voor de details.